EUFlag

Udruzenja.info

Platforma za praćenje poodsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva predstavlja prostor na kome se mogu kontinuirano pratiti aktivnosti države i civilnog društva u oblastima osnovnih prava i sloboda, održivosti udruženja građana i odnosa između države i udruženja građana. Pored vesti iz prakse, platforma sadrži i zakonodavni okvir, kao i relevantne izveštaje, mišljenja i analize,. Poseban segment čine objave javnih konkursa za opredeljivanje sredstava udruženjima i poziva za uključivanje civilnog društva u procese donošenja odluka i javne rasprave.

ljudi

Praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva ima za cilj da pokaže koliko prostora država ostavlja udruženjima građana, a time i samim građanima da neometano rade na poboljšanju društva u kome žive, tako što se slobodno udružuju, okupljaju, izražavaju, pružaju usluge socijalne zaštite, neformalnog obrazovanja svojim sugrađanima, i utiču na zakone i politike od kojih zavisi njihov rad, ali i druga pitanja od značaja za razvoj i napredak društva. Izveštaj o praćenju podsticajnog okruženja i matrica na osnovu koje se on pravi, poklapaju se sa indikatorima koje Evropska unija prati pri ocenjivanju napretka države Srbije u procesu evropskih integracija. Nalazi iz izveštaja ulaze u izveštaj Evropske komisije i predstavljaju osnov za dalji rad države na poboljšanju podsticajnog okruženja za rad civilnog društva i nastavak procesa evropskih integracija.

Zakonodavni okvir

Praksa

 • KUĆA LJUDSKIH PRAVA: DRŽAVA MORA DA ZAŠTITI NOVINARE

  Institucije u Srbiji i političari koji ih vode, snose punu odgovornost za stanje u društvu Kuća ljudskih prava i demokratije zahteva od svih nadležnih institucija da što hitnije rasvetle sudbinu nestalog novinara iz Bele Crkve Stefana Cvetkovića i ocenila da je njegov nestanak još jedna......

 • Hitno ukloniti štetne odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

  Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca......

 • NUNS: Šešelj ponovo preti novinarima

  Nezavisno udruženje novinara Srbije protestuje zbog uvredljivog i pretećeg ponašanja predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, juče u sudnci Specijalnog suda u Beogradu. U svom uobičajenom skandaloznom maniru Šešelj se rugao svedocima na suđenju za ratni zločin u Kravicama, gde su srpske policijske snage ubile......

Zakonodavni okvir

 • Predlog uredbe o finansiranju OCD

  Nakon konsultativnog sastanka povodom izrade teksta Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja Kancelarija je poslala predlog Uredbe i omogućila slanje komentara 7 dana nakon održanog konsultativnog sastanak (do 22.12.2017.). Predlog uredbe 13.12....

 • Platne usluge u bankama i bez pečata

  Od 1. oktobra 2017. godine udruženja će moći, kao i ostala pravna lica, da realizuju platne usluge bez pečata u svojim poslovnim bankama. Narodna banka Srbije (NBS) je donela Odluku o izmeni i dopuni odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za......

 • Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti ne rešava sve probleme korisnika i pružalaca usluga

  Beograd, 4.mart. 2016.godine – Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 27. februara usvojila Uredbu o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. O postupku za usvajanje i sadržaju Uredbe organizacije......

Praksa

 • Drastične kazne za udruženja građana

  Nakon što je Agencija za privredne registre (APR) pokrenula postupke protiv nekoliko hiljada udruženja građana, zbog propuštanja dostavljanja IZJAVE O NEAKTIVNOSTI, mnoge od njih dobile su sudski poziv. Zakon o računovodstvu, u članu 33, propisuje obavezu dostavljanja APR-u godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovu obavezu imaju sva......

 • APR podneo prijave protiv 2.500 firmi i organizacija sa teritorije Novog Sada

  Novosađanina Petra S. iznenadio je poziv na sud koji mu je stigao jer je Agencija za privredne registre pokrenula prekršajni postupak protiv njega, pošto nije dostavio izveštaj o neaktivnosti nevladinog udruženja koje je osnovao pre nekoliko godina. “Otišao sam odmah u APR, a kada sam......

 • Promena prakse prilikom oslobađanja od PDV-a

  Nakon promene načelnika odeljenja za oslobađanja od PDV-a u centrali Poreske uprave  došlo je do izmene prakse prilikom oslobađanja od PDV-a. Nova Uredba je doneta 01.4.2017. ali tadašnja načelnica PU nije zahtevala da se ugovor sa donatorima koji je preveden sa engleskog (odnosno originalnog jezika......

Zakonodavni okvir

Praksa

 • UKLJUČITI PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA GRAĐANA U RADNU GRUPU ZA IZRADU MEDIJSKE STRATEGIJE

  SAOPŠTENJE Organizacije civilnog društva koje se bave slobodom izražavanja, informisanja, medija, položajem novinara i ostalim pitanjima važnim za informisanje građana, pozivaju Vladu Srbije da uključi predstavnike civilnog društva u radnu grupu za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja (Medijska strategija). Dokumenta koja su donele......

 • Građanima koji “brane” aerodrom nije dozvoljeno da uđu u skupštinsku salu

  Bez ikakvog obrazloženja, vođama protesta protiv poklanjanja Aerodroma “Konstantin Veliki” službenici koji rade u Skupštini Niša nisu dozvolili da uđu u salu niškog parlamenta gde odbornici trenutno diskutuju upravo o ustupanju vazdušne luke Republici na upravljanje. Iako su opozicioni odbornici obratili predsedniku Skupštine Radetu Rajkoviću......

 • Da li su potrebne garaže i vrtići na Limanima?

  NOVI SAD –  U Medija centru Vojvodine održana je konferencija Građanskih inicijtiva Novog Sada, na kojoj je, između ostalog, bilo reči o planu izgradnje vrtića na Limanu 2, kao i javnih garaža na Limanima. Uprkos činjenici da mnogi mališani ne mogu da dobiju mesto u......