Istraživanje o doprinosu kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu

Istraživanje o doprinosu kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu

Objavljeno je istraživanje o doprinosu kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu. Istraživanje se sprovodi od 2012. godine i pokazuje stanje korporativne filantropije i društveno odgovornog poslovanja u zemlji, kao i trendove u ovoj oblasti.

U 2014. godini, 15 lidera društveno odgovornog poslovanja sarađivalo je sa preko 1000 organizacija. U prethodne tri godine, jedna društveno odgovorna kompanija je u proseku sarađivala sa 50 partnera iz civilnog i javnog sektora i podržala preko 60 projekata. Sve veći broj kompanija sklapa dugoročna partnerstva, a organizacije nisu samo korisnici programa, već i ravnopravni partneri sa ekspertizom i specifičnim znanjima pri implementaciji zajedničkih projekata.

Forum za odgovorno poslovanje je mreža vodećih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstičući razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. Forum predstavlja platformu koja povezuje lidere iz poslovnog sveta s predstavnicima drugih delova društva, podstičući time međusektorski dijalog, saradnju i razmenu dobrih iskustava. Za više informacije posetite http://odgovornoposlovanje.rs/

Publikaciju o Doprinosu kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu u 2014. godini možete pronaći na linku.