APR podneo prijave protiv 2.500 firmi i organizacija sa teritorije Novog Sada

Novosađanina Petra S. iznenadio je poziv na sud koji mu je stigao jer je Agencija za privredne registre pokrenula prekršajni postupak protiv njega, pošto nije dostavio izveštaj o neaktivnosti nevladinog udruženja koje je osnovao pre nekoliko godina.

“Otišao sam odmah u APR, a kada sam pitao kako se dostavljaju izveštaji, u novosadskom APR-u nisu znali da mi objasne, već su me uputili da se obratim mejlom. Kad sam dobio službenicu preko telefona, rekla je samo da se ništa ne može učiniti, već da moram da platim. Nikakva opomena mi nije stizala ranije, te nisam ni znao da treba da im šaljem nekakav izveštaj. Strašno mi je na koji način se ovo sprovodi. Kao neka sačekuša iza ugla, samo dobiješ termin suđenja, a oni sami ne znaju da objasne o čemu je reč, negoduje sagovornik 021.

Kako dodaje, u centrali agencije mu je potom rečeno da se izveštaj dostavlja elektronskim putem. “Elektronski se može dostaviti, ali im je taj informacioni sistem neaktivan do daljeg. Dakle, oni su prvo deaktivirali informacioni sistem, pa tek onda poslali tužbe, da neko ne bi mogao u međuvremenu da pošalje taj famozni izveštaj”, kaže Petar S.

Kako za 021 objašnjava Gabrijela Petković Jovanović iz Agencija za privredne registre, prijavljivanje i odjavljivanje odnosi se na upis u matični registar, u ovom slučaju, pošto je reč o udruženju građana, u Registar udruženja.

U tom registru vode se statusni podaci o udruženju, zastupniku, organizaciji udruženja, u skladu sa Zakonom o udruženjima. Agencija nema ovlašćenje, niti obavezu da podseća pravna lica na njihovu zakonsku obavezu, već o tome moraju voditi računa sami osnivači, odnosno zastupnici udruženja. Svako lice koje je osnivač firme ili organizacije snosi odgovornost za zakonito poslovanje i delovanje i ne može se pozivati na to da mu nisu bile poznate ove činjenice“, navodi ona za naš portal.

Stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu, koji je usvojen 2013, a čija je primena počela 2014. godine, stupile su i nove odredbe i nova sudska praksa, nešto promenjena u odnosu na raniji period.

I za Agenciju je nastupila zakonska obaveza: da podnese prijave za privredni prestup protiv svih pravnih lica koja nisu dostavila finansijske izveštaje, odnosno izjavu o neaktivnosti. Usled toga, umesto 2.000 prijava, koliko je podnošeno u prethodnim godinama, za 2014. godinu Agencija je bila prinuđena da podnese preko 30.000 prijava za celu teritoriju Srbije.

“Ovde treba imati na umu da je Agencija dužna da podnese ove prijave, saglasno Zakonu o privrednim prestupima, pri čemu ona nije učesnik u privredno-kaznenom postupku. Odnosno, Agencija samo podnosi prijavu, a na osnovu podataka iz prijave, nadležno javno tužilaštvo odlučuje o tome da li u radnjama prijavljenih lica ima elemenata privrednog prestupa i, u zavisnosti od toga, ili podnosi optužni predlog sudu ili odbacuje prijavu. Iz gore opisanih razloga, podneta je prijava i protiv nevladine organizacije i građanina koji vam se obraćao”, navodi Gabrijela Petković Jovanović iz Agencije za privredne registre.

Kazne i do 3.000.000 dinara

Zaprećena zakonska kazna za privredni prestup je od 100.000 dо 3.000.000 dinara za pravna lica, tj. 20.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice, međutim, sud može izreći i manju novčanu kaznu, a može izreći i uslovnu osudu.

Agencija je do sada podnela oko 24.000 prijava, od čega je protiv pravnih lica sa teritorije Novog Sada podneto 2.500 prijava. Prema podacima kojima raspolaže Agencija, do sada je Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu pokrenulo postupak protiv 2.000 pravnih lica.

Obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja imaju sva pravna lica (finansijske institucije, privredna društva, zadruge, ustanove), uključujući i nevladin sektor (udruženja, sportska udruženja, zadužbine, fondacije, sindikati, itd), što je ukupno nešto manje od 190.000 obveznika. Ukupno je 155.000 obveznika do sada dostavilo finansijske izveštaje, podaci su koje je 021.rs dobio od Agencije.

Dostavljanje finansijskih izveštaja i “odjavljivanje firmi” su dva potpuno odvojena i nezavisna postupka koji se odvijaju pred različitim registrima i u skladu sa različitim propisima. “Dakle, finansijski izveštaji se podnose Registru finansijskih izveštaja, a prijava pokretanja postupka likvidacije tj. brisanja na osnovu okončanog postupka likvidacije se podnosi nadležnom statusnom registru koji može da vodi Agencija ili drugi državni organ (npr. sud za ustanove, Ministarstvo rada za sindikate itd)“, ističe naša sagovornica iz APR-a.

Prijave za privredni prestup se podnose i protiv onih obveznika koji nisu dostavili revizorski izveštaj, odnosno propisanu dokumentaciju.

Autor: Suzana Stojićević (suzana@021.rs)
Izvor: 021