Dokumenta

CIVICUS MONITORING WATCH LIST

Poslednji presek stanja: 15. Avgust, 2018. Nova CIVICUS Monitor Watch List ističe postojeće izazove i zabrinutost u oblasti građanskih sloboda i prava u Bangladešu, Kamerunu, Demokratskoj Republici Kongo, Gvatemali, Maldivima i u Nikaragvi. The Watch List ukazuje na države sa ozbiljnim pretnjama po prostor za delovanje organizacija civilnog...

Read More

Publikacija “Civilno društvo u Centralnoj i Istočnoj Evropi – Prilike i izazovi”

Pred vama je uporedna analiza stanja civilnog društva u zemljama Istočne i Centralne Evrope. Civilno društvo ima jedinstvenu ulogu i veliku odgovornost u našem društvu. Deluje kao partner državi i tržištu, i ispravlja greške koje javni i privatni sektor napravi u ispravljanju socijalnih nepravidi. Gde nedostaju...

Read More

OCD iz Srbije i sa Kosova protiv podele Kosova

  Otvoreno pismo Federiki Mogerini   Organizacije civilnog društva iz Srbije i sa Kosova protiv podele Kosova   Poštovana gospođo Mogerini, Organizacije civilnog  društva iz Srbije i sa Kosova Vas pozivaju da se nedvosmisleno izjasnite protiv podele Kosova ili razmene teritorija između Kosova i Srbije na etničkom principu. Sve češći nagoveštaji...

Read More

Novi Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti ne rešava stare probleme

NOVA VERZIJA ZAKONA – STARI PROBLEMI Poverenik objavio mišljenje o novom Nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio je Ministarstvu pravde obimno mišljenje na najnoviju verziju Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u kome je...

Read More

Novi predlog Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nije u skladu sa međunarodnim standardima

Civilno društvo i Advokatska komara Srbije imaju suprotne stavove i viđenja predloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. AKS je stava da je Nacrt zakona sasvim u redu "Komora dodaje da navod YUCOM-a da ni jedna od potpisanih organizacija civilnog društva za zaštitu ljudskih prava ne...

Read More

Komentari na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Komentari Građanskih inicijativa na Nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su kreirani i usaglašeni sa kolegama iz Komiteta pravnika za ljudska prava Yukom. Imajući u vidu značaj teme i stepen zainteresovanosti organizacija civilnog društva, sugerišemo da bi bilo jako korisno da na komentare upućene tokom javne rasprave...

Read More

Closing Space, Open Government? Civil society response to restrictions in OGP countries

What civic space is and why it matters? In order for civil society to function, flourish and play a full role in promoting democracy, development, good governance and human rights, three essential rights must be respected and realised: the freedoms of association, peaceful assembly, and...

Read More

OGP: The Guide to Opening Government An Enabling Environment for Civil Society Organizations

In the Open Government Declaration, OGP countries pledge to protect civil society organizations (CSOs) in their pursuit to become more transparent, more accountable, and more responsive to their own citizens. CSOs are indispensable to fulfilling OGP’s vision of improved governance and improved quality of services. This...

Read More