Blagovremeno uključivanje

Hitno ukloniti štetne odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca...

Read More

Saopštenje povodom objavljenog radnog teksta amandmana na Ustav Republike Srbije i javne rasprave koja se vodi po pozivu Ministarstva pravde

Članice Nacionalnog konventa za EU iz radne grupe za Poglavlje 23, kao i brojne organizacije civilnog društva pozivaju Ministarstvo pravde da povuče objavljeni radni tekst amandmana na Ustav. Predložene izmene neće dovesti do stvaranja uslova za jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaca po oceni potpisnika pisma, ali...

Read More

Udruženja napustila javnu raspravu o izmenama Ustava

Više tužilačkih i sudijskih udruženja napustilo je javnu raspravu o nacrtu izmena Ustava o pravosuđu zbog istupa pomoćnika ministra pravde Čedomira Backovića. Javnu raspravu napustili su članovi Konventa, Udruženja tužilaca, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilačkih i sudijskih pomoćnika i Advokatske komore Vojvodine. Kako je za N1 rekao Milan...

Read More

Javna rasprava o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji Radni tekst izmena Ustava u oblasti pravosuđa. Radni tekst izmena najvišeg pravnog akta Srbije rezultat je konsultacija koje je Ministarstvo pravde sprovodilo u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije tokom 2017. godine, kada je...

Read More

Javne konsultacije o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana

Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava predviđena je obaveza donošenja izmena i dopuna Zakona o Zaštitniku građana. Kao nosilac pomenute aktivnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave formiralo je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i...

Read More

Nacrt zakona o studentskom organizovanju

U okviru trogodišnjeg projekta, Studentska unija Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizuje javnu raspravu povodom izrađenog Nacrta zakona o studentskom organizovanju, sa ciljem da se zarad dugoročnog osiguranja unapređenja visokog obrazovanja i studentskog standarda, studentima omogući i podstakne aktivnije učešće i...

Read More

Predstavljanje Predloga uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama za predstavnike OCD

Pozivamo vas da prisustvujete predstavljanju Predloga uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika, koje će se održati u petak 26. januara 2018. godine, od 10.00  do 13.00 časova, u Belgrade Art Hotelu – Kneza Mihaila 27 Nakon predstavljanja Predloga uredbe, očekujemo od učesnika da u toku diskusije iznesu svoje sugestije i komentare...

Read More

Novi zakon – novi rizici za privatnost građana

Građanske Inicijative su podržale inicijativu Share konferencije o slanju zajedničkih komentara sa drugim OCD na nacrt Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizacije civilnog društva smatraju da tekst Nacrta zakona koji je objavljen radi javne rasprave sadrži brojne manjkavosti i konfuzne odredbe, naročito u pogledu izuzetaka...

Read More