Blagovremeno uključivanje

OCD iz Srbije i sa Kosova protiv podele Kosova

  Otvoreno pismo Federiki Mogerini   Organizacije civilnog društva iz Srbije i sa Kosova protiv podele Kosova   Poštovana gospođo Mogerini, Organizacije civilnog  društva iz Srbije i sa Kosova Vas pozivaju da se nedvosmisleno izjasnite protiv podele Kosova ili razmene teritorija između Kosova i Srbije na etničkom principu. Sve češći nagoveštaji...

Read More

Novi Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti ne rešava stare probleme

NOVA VERZIJA ZAKONA – STARI PROBLEMI Poverenik objavio mišljenje o novom Nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio je Ministarstvu pravde obimno mišljenje na najnoviju verziju Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u kome je...

Read More

Novi predlog Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nije u skladu sa međunarodnim standardima

Civilno društvo i Advokatska komara Srbije imaju suprotne stavove i viđenja predloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. AKS je stava da je Nacrt zakona sasvim u redu "Komora dodaje da navod YUCOM-a da ni jedna od potpisanih organizacija civilnog društva za zaštitu ljudskih prava ne...

Read More

Komentari na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Komentari Građanskih inicijativa na Nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su kreirani i usaglašeni sa kolegama iz Komiteta pravnika za ljudska prava Yukom. Imajući u vidu značaj teme i stepen zainteresovanosti organizacija civilnog društva, sugerišemo da bi bilo jako korisno da na komentare upućene tokom javne rasprave...

Read More

Poziv za ucesce u inicijativi Odbrani da javno ne bude tajno!

Važeći zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogućava nam svima da imamo uvid u rad javnih institucija koje se finansiraju našim novcem. Sa druge strane Nacrt novog Zakona, koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave predstavilo javnosti, ozbiljno preti da ugrozi dostignuti nivo...

Read More

Uključi se! Pošalji zahtev za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Beograd, 02. avgust 2018. godine – Grupa organizacija civilnog društva koju čine Trag fondacija, Autonomni ženski centar, Crta, A11, Evropski pokret u Srbiji, Astra, Inicijativa za razvoj i saradnju, Građanske inicijative, SeCons – Grupa za razvojnu inicijativu, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Fondacija Centar za demokratiju, pokrenula je Inicijativu...

Read More

UKLJUČITI PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA GRAĐANA U RADNU GRUPU ZA IZRADU MEDIJSKE STRATEGIJE

SAOPŠTENJE Organizacije civilnog društva koje se bave slobodom izražavanja, informisanja, medija, položajem novinara i ostalim pitanjima važnim za informisanje građana, pozivaju Vladu Srbije da uključi predstavnike civilnog društva u radnu grupu za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja (Medijska strategija). Dokumenta koja su donele Vlada Srbije...

Read More

Šta donosi Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković navela je na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti da je ključni cilj tog zakona da stvori jednake šanse za muškarce i žene u društvu. Sprečavanje diskriminacije žena prilikom zapošljavanja, pravo na jednaku zaradu,napredovanje i usavršavanje, zabrana medijima da...

Read More

Zapošljavanje Roma – veliki izazov

BEOGRAD - U Srbiji se beleži konstantan napredak u obrazovanju Roma i njihovom stanovanju, a veliki izazov koji stoje pred nadležnima je kako povećati zapošljavanje pripadnika te nacionalne zajednice, izjavio je danas Nenad Ivanišević iz Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma. Ivanišević, koji...

Read More