Zakonodavni okvir

Hitno ukloniti štetne odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca...

Read More

Obaveza otvaranja posebnog namenskog računa za budžetska sredstva

Beograd, 3. marta 2016. godine - Ponovo je uvedena obaveza otvaranja posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor za one organizacije kojima se vrši prenos budžetskih sredstava. Ova obaveza definisana je Pravilnikom o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima...

Read More

Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti ne rešava sve probleme korisnika i pružalaca usluga

Beograd, 4.mart. 2016.godine – Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 27. februara usvojila Uredbu o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. O postupku za usvajanje i sadržaju Uredbe organizacije...

Read More

Predstavljen Nacrt Strategije za sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece

Evropski dan borbe protiv seksulanog zlostavljanja dece obeležava se prvi put ove godine u svim evropskim zemljama. Prema podacima jedno od petoro dece u Evropi doživelo je seksulano nasilje. Srbija u tome ne zaostaje za Evropom. Stručnjaci opominju da se mora mnogo više ulagati u...

Read More

Akcioni plan za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Srbiji

Sastanak radne grupe sa ciljem izrade posebnog Akcionog plana za implementaciju postojećeg normativnog okvira za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, održan je u ponedeljak, 2015. 23. novembra godine u Palati "Srbija". Srbija je pored domaćih zakona punu pažnju posvetila je i ispunjavanju međunarodnih obaveza o...

Read More

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja građana

Ovde možete preuzeti Uredbu o finansiranju udruzenja kojom se bliže uređuju kriterijumi, uslovi, obim, postupak dodele i vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja....

Read More

Zakon o lokalnim samoupravama i finansiranju lokalnih samouprava

Ovde možete preuzeti: Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave...

Read More