Princip ravnopravnosti

Upućen predlog mera OCD u cilju efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva

Koalicija za dobročinstvo uputila je Vladi Republike Srbije i Savetu za filantropiju predlog sedam mera čija primena bi omogućila efikasnije pružanje pomoći najugroženijem stanovništvu. Na bazi potreba civilnog društva, dobre prakse iz drugih zemalja, kao i konsultacija sa relevantim akterima predloženo je formiranje radnog tela pri...

Read More

Ohrabruje presuda koja etiketiranje aktivista kao izdajnika i stranih plaćenika opisuje kao govor mržnje

Viši sud u Beogradu objavio je danas prvostepenu presudu kojom je Dragan Vučićević, urednik Informera osuđen za kršenje zabrane govora mržnje po tužbi Inicijative mladih za ljudska prava.   Inicijativa se nada da će ova presuda predstavljati prekretnicu ne samo u sudskoj praksi, već i u promeni...

Read More

Građanima koji “brane” aerodrom nije dozvoljeno da uđu u skupštinsku salu

Bez ikakvog obrazloženja, vođama protesta protiv poklanjanja Aerodroma "Konstantin Veliki" službenici koji rade u Skupštini Niša nisu dozvolili da uđu u salu niškog parlamenta gde odbornici trenutno diskutuju upravo o ustupanju vazdušne luke Republici na upravljanje. Iako su opozicioni odbornici obratili predsedniku Skupštine Radetu Rajkoviću...

Read More

Saradnja sa OCD i lokalnim samoupravama od ključnog značaja u sprovođenju politika namenjenih Romima i Romkinjama

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava ocenjuje da je saradnja sa lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva u sprovođenju politika inkluzije Roma od izuzetnog značaja u cilju unapređenja kvaliteta života naših sugrađana romske nacionalnosti. Ona podseća da je Kancelarija preuzela ulogu koordinatora na...

Read More