Praksa

Predlaganje ukidanja društvenih mreža u doba korona virusa

Uvođenje vanrednog stanja je pored ograničenja velikog broja prava građana otvorilo pitanje mogućnosti uvođenja cenzure, sa čime su mediji bili suočeni prilikom poslednjeg slučaja vanrednog stanja 2003. godine. Marketinški stručnjak i bliski saradnik aktuelnog režima Nebojša Krstić predložio je “sprovođenje deratizacije javnog prostora” momentalnim isključenjem...

Read More

SHARE Fondacija: Šta je sve informacija od javnog značaja?

Pristup informacijama od javnog značaja je ustavom zagarantovano pravo građana Srbije, ali i osnovno sredstvo za rad novinarima i istraživačima, koji na taj način dolaze do dokumenata od značaja za javni interes koji bi inače ostali skriveni od građana. Istražujući kakve posledice  po privatnost Beograđana može...

Read More

Hitno ukloniti štetne odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca...

Read More

NUNS i NDNV: Stefanović ugrožava bezbednost novinara TV N1

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) najoštrije osuđuju izjavu ministra policije Nebojše Stefanovića, koji je regionalnu TV N1 proglasio za televiziju pod kontrolom CIA-a i time je ne samo etiketirao i pokušao da diskredituje već je i njenim novinarima i...

Read More