Dokumenta

Svetski Izveštaj 2015: Srbija

U Srbiji je u 2014. ostvaren ograničeni napredak u oblasti zaštite ljudskih prava. Krivična gonjanja za ratne zločine odvijaju se sporo i bez političke podrške. Romska manjina se i dalje suočava s napadima i maltretiranjem. Za novinare je situacija i dalje nesigurna, i dolazi do...

Procena stanja u sektoru organizacija civilnog društva u Srbiji

U Srbiji je po novom Zakonu o udruženjima registrovano oko 17 000 NVO o kojima se ne zna mnogo. Kako bi prikupile odgovore na ova i druga pitanja o udruženjima, Građanske inicijative su sprovele istraživanje na uzorku od 1650 udruženja. Ovde možete preuzeti publikaciju ''Procena stanja u...

Pregled mreža organizacija civilnog društva u Srbiji

Regionalna kancelarija TACSO u Republici Srbiji objavila je na svom sajtu „Pregled mreža organizacija civilnog društva u Srbiji“. To je prva publikacija te vrste u Srbiji i predstavlja prvi korak u pravcu povećane vidljivosti mreža organizacija civilnog društva i obezbeđivanja više informacija o njihovim potrebama i kapacitetima. Ovaj pregled stvoren je...

Individualna i korporativna filantropija u Srbiji

U želji da razvije najoptimalniju strategiju u oblasti korporativne filantropije, Trag je krajem 2012. godine sproveo sveobuhvatno kvantitativno i kvalitativno istraživanje individualne i korporativne filantropije.   Rezultate istraživanja možete preuzeti ovde: „BCIF - Istrazivanje o filantropiji“....

Indeks održivosti OCD za 2014. godinu

Indeks održivosti OCD za Evropu i Evroaziju, izrađen od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), ispituje napredak u razvoju velikog broja organizacija civilnog društva (OCD) koje su aktivne u evropskom i evroazijskom regionu. Indeks prikazuje okruženje za civilno društvo sa fokusom na zakonski okvir, organizacione kapacitete,...

Godišnji izveštaj Zaštitnika građana

Godišnji izveštaj sadrži opšte i posebne ocene i podatke o poštovanju prava građana (pre svega ljudskih i manjinskih), podatke o uočenim nedostacima u radu organa vlasti, predloge za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe vlasti i podatke o aktivnostima i troškovima Zaštitnika građana. Izveštaj je...

MEDIJSKA SCENA SRBIJE U PERIODU JANUAR – MAJ 2015

ŠEZDESETI MONITORING IZVEŠTAJ ANEMA MEDIJSKA SCENA SRBIJE U PERIODU JANUAR - MAJ 2015 Sloboda izražavanja - U prvih pet meseci 2015. godine pravo na slobodu izražavanja bilo je na različite načine ugroženo. Novinari su bili meta pretnji i napada, čak i od strane običnih građana, samo zbog...

Zakon o udruženjima

Zakon o udruženjima definiše pravni okvir za rad udruženja. Zakon sadrži odredbe o osnivanju, načinu rada udruženja, registraciji i brisanju iz registra, članstvo i organe kao i druga pitanja od značaja za rad udruženja. Zakon možete preuzeti ovde....