Dokumenta / Publikacije

Istraživanje o doprinosu kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu

Objavljeno je istraživanje o doprinosu kompanija članica Foruma za odgovorno poslovanje društvu. Istraživanje se sprovodi od 2012. godine i pokazuje stanje korporativne filantropije i društveno odgovornog poslovanja u zemlji, kao i trendove u ovoj oblasti. U 2014. godini, 15 lidera društveno odgovornog poslovanja sarađivalo je sa preko...

Istraživanje “Ka boljim zakonima”

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA u okviru inicijative Otvoreni parlament u saradnji sa SeConS - Grupom za razvojnu inicijativu, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u Beogradu, sproveo je istraživanje „Ka boljim zakonima - Unapređenje zakonodavne procedure...

Istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine”

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA, u okviru inicijative Otvoreni parlament, uz podršku Ipsos Strategic Marketinga sproveo je istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine “, treću godinu za redom. Dva prethodna istraživanja podržali su Britanska ambasade u Beogradu i...

Procena stanja u sektoru organizacija civilnog društva u Srbiji

U Srbiji je po novom Zakonu o udruženjima registrovano oko 17 000 NVO o kojima se ne zna mnogo. Kako bi prikupile odgovore na ova i druga pitanja o udruženjima, Građanske inicijative su sprovele istraživanje na uzorku od 1650 udruženja. Ovde možete preuzeti publikaciju ''Procena stanja u...

Pregled mreža organizacija civilnog društva u Srbiji

Regionalna kancelarija TACSO u Republici Srbiji objavila je na svom sajtu „Pregled mreža organizacija civilnog društva u Srbiji“. To je prva publikacija te vrste u Srbiji i predstavlja prvi korak u pravcu povećane vidljivosti mreža organizacija civilnog društva i obezbeđivanja više informacija o njihovim potrebama i kapacitetima. Ovaj pregled stvoren je...

Individualna i korporativna filantropija u Srbiji

U želji da razvije najoptimalniju strategiju u oblasti korporativne filantropije, Trag je krajem 2012. godine sproveo sveobuhvatno kvantitativno i kvalitativno istraživanje individualne i korporativne filantropije.   Rezultate istraživanja možete preuzeti ovde: „BCIF - Istrazivanje o filantropiji“....