Dozvole za kretanje u vreme policijskog časa za udruženja pružaoce usluga personalne asistencije i pomoć u kući

Dozvole za kretanje u vreme policijskog časa za udruženja pružaoce usluga personalne asistencije i pomoć u kući

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo je saopštenje kojim obaveštava sve zainteresovane da će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kontrolisati i vršiti izdavanje dozvola za kretanje u vreme policijskog časa.

Jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa drugim organima lokalne samouprave i udruženjima građana registrovanim na njihovim teritorijama, treba da pribave i dostave Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podatke o osobama koje pružaju usluge pomoći u kući (usluga socijalne zaštite, ali i direktno ugovorena pomoć između dve osobe) i usluge personalne asistentcije.

Na ovaj način omogućeno je izdavanje dozvola za kretanje predstavnicima/aktivistima udruženja koja pružaju pomenute usluge socijalne zaštite.

Prema saopštenju Ministarstva, lica kojima je potrebna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa, za rešavanje ovog problema treba da se zahtevom obrate lokalnoj samoupravi i dostave potrebna dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole. Jedinica lokalne samouprave je dužna da validne zahteve dostavi Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će nakon provere iste upućivati Ministarstvu unutrašnjih poslova radi izdavanja dozvole.