Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2011.

Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2011.

Ovaj dokument predstavlja prvi izveštaj takve vrste nastao prikupljanjem i analizom podataka na osnovu izveštaja resornih ministarstava i drugih Vladinih institucija na republičkom nivou, koje su tokom 2011. godine pružale finansijsku i nefinansijsku budžetsku podršku udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva.

Prikupljeni podaci prikazuju stanje, iznose i odnos planiranih i dodeljenih sredstava podrške, pružaju pregled procedura dodele, korisnika sredstava, odnosno pregled organizacija civilnog društva čiji su programi i projekti podržani, kao i oblasti koje su finansirane, prikaz podržanih aktivnosti, pregled krajnjih korisnika, kao i teritorijalnu raspoređenost finansiranih programa i projekata.

Godišnji zbirni izveštaj će po prvi put prikazati podatke o svim ekonomskim klasifikacijama iz kojih se izdvajaju sredstva za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva, kao i iznos sredstava koji je vraćen u budžet i pregled razloga zbog kojih je povraćaj sredstava bio zahtevan.

Ovde možete preuzeti  Godišnji zbirni izveštaj.