Građani se češće obraćaju Zaštitiniku

Građani se češće obraćaju Zaštitiniku

Kontinuirano kršenje ljudskih prava koje je naročito intezivirano od momenta proglašenja vanrednog stanja uslovilo je povećanje obima posla sa kojima se suočavaju institucije Zaštitnika građana, ali i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Zaštitnik građana, Zoran Pašalić, izjavio je da se toj ustanovi telefonskim putem svakodnevno obrati 200-250 građana, kao i da još 70-ak njih to učini putem mejla. Po njegovim rečima, građani se najčešće obraćaju zbog problema u vezi sa radnopravnim statusom, ali i zbog poštovanja prava osoba sa invaliditetom. Pored toga, Zaštitnik građana je morao da apeluje na nadležne da izvrše testiranje pacijanata smeštenih u halama na Beogradskom sajmu, kako bi se utvrdilo da li je neophodno njihovo dalje lečenje ili mogu biti poslati kućama, što je na kraju i urađeno.