Istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine”

Istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine”

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, u okviru inicijative Otvoreni parlament, uz podršku Ipsos Strategic Marketinga sproveo je istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2015. godine “, treću godinu za redom. Dva prethodna istraživanja podržali su Britanska ambasade u Beogradu i Nacionalni demokratski institut.

Cilj istraživanja je bio da utvrdi stepen spremnosti građana i građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije: od glasanja na izborima do pokretanja konkretne akcije.

Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja društva. Mera u kojojsu građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i utiču na donosioce odluka jeste pokazatelj “zdravlja” jednog društva.

Rezultati istraživanja sprovedenog 2015. godine pokazuju da, uprkos blagim naznakama pozitivnih promena, još uvek manje od trećine građana učestvuje u političkom životu Srbije, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća. Kao i prethodnih godina, jedini politički angažman u kome učestvuje više od polovine građana je glasanje na izborima.

Preuzmite dokument

(Preuzeto sa: crta.rs)