Istraživanje: Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2017

Istraživanje: Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2017

Cilj istraživanja je da utvrdi stepen spremnosti građana i građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju razne oblike učešća građana, od glasanja na izborima do pokretanja i učešća u konkretnim akcijama, i prati promene u stepenu učešća tokom vremena.
 
Rezultati istraživanja sprovedenog 2017. godine pokazuju da je prekinut generalni trend pozitivnih promena iz prethodne godine. U odnosu na 2016. godinu, promene u meri angažovanosti i učešća građana u demokratskim procesima nesistematski variraju kroz različite indikatore. Najupadljiviji negativan trend uočen je u pogledu poverenja građana da sopstvenim angažmanom mogu da menjaju stvari, a najupadljiviji pozitivan trend u pogledu podrške demokratiji kao najboljem političkom sistemu za Srbiju.
Kompletno istraživanje na srpskom jeziku dostupno je na ovom linku a na engleskom na ovom linku.