Javna rasprava o Radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji Radni tekst izmena Ustava u oblasti pravosuđa.

Radni tekst izmena najvišeg pravnog akta Srbije rezultat je konsultacija koje je Ministarstvo pravde sprovodilo u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije tokom 2017. godine, kada je organizovano šest okruglih stolova u nekoliko gradova Srbije, gde su predstavnici stručne javnosti i ostali zainteresovani mogli da iznesu svoje stavove o promenama Ustava u oblasti pravosuđa.

Ministarstvo pravde je Radni tekst izmena Ustava izradilo u saradnji sa bivšim članom i stalnim ekspertom Venecijanske komisije Džejmsom Hamiltonom.

Nacrt izmena Ustava biće poslat na mišljenje Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Napominjemo da će Radni tekst izmena Ustava biti predmet novog kruga javne rasprave koju će Ministarstvo pravde sprovesti.

Pozivaju se predstavnici državnih organa, predstavnici civilnog društva, stručna javnost, kao i druga zainteresovana lica da obrazložene komentare na Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije dostave na adresu Ministarstva pravde, Beograd, Nemanjina 22-26, ili putem elektronske pošte na e-mail: maja.prelic@mpravde.gov.rs, najkasnije do 08. marta 2018. godine.

Ministarstvo pravde će, nakon naznačenog roka, sačiniti i objaviti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

U sklopu nastavka konsultativnog procesa koje je Ministarstvo pravde pokrenulo u vezi sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, održaće se niz okruglih stolova na temu Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije i to:

05.02.2018. godine – Beograd
19.02.2018.godine – Kragujevac
26.02.2018. godine – Niš
05.03.2018. godine – Novi Sad

Detaljna agenda organizacije planiranih okruglih stolova biće naknadno objavljena.

Radni tekst Ustava Republike Srbije

Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije na engleskom jeziku biće dostupan do kraja januara 2018. godine.