Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom uputila preporuke svim organima državne uprave za transparentnost finansiranja rada OCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom uputila je 5.12. 2014. godine dopis svim organima državne uprave na republičkom nivou, koji imaju opredeljena sredstva na liniji 481- Dotacije nevladinim organizacijama, koji se odnosi na poštovanje procedura za sprovođenje transparentnog procesa finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva iz budžeta Republike Srbije.

Pored pratećih informacija o mandatu i delokrugu rada Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao i propisima koji uređuju celokupan proces budžetskog finansiranja udruženja i drugih organizacija civilnog društva, u dopisu su,  između ostalog, institucijama poslate preporuke koje se odnose na transparentnost finansiranja rada OCD.

Vest možete videti izvorno na sajtu Kancelarije ovde.