Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu

Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu

Grupa za razvojnu inicijativu, SECONS izradila je Komparativni analizu uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite koju možete preuzeti ovde.