Lokalne samouprave i pristupni pregovori – zbornik radova

Lokalne samouprave i pristupni pregovori – zbornik radova

Zbornik radova “Lokalne samouprave i pristupni pregovori” nastao je u okviru projekta “Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU”koji Fondacija Centar za demokratiju sprovodi uz podršku Olof Palme Centra. U elektronskoj verziji možete ga preuzeti na sledećem linku: Publikacija lokalne samouprave i pristupni pregovori zbornik radova

 

Takođe, u prethodnom periodu radili smo i na podizanju kapaciteta lokalnih samouprava na izradi programskih budžeta i njihovom povezivanju sa lokalnim strategijama razvoja. S tim u vezi izdali smo “Priručnik o programskom budžetu lokalnih samouprava u RS” sa još četiri partnerske organizacije i možete ga naći na sledećem linku:

Prirucnik programskom budzetu lokalnih samouprava u SrbijI