Media Freedom Matrix – Online Monitoring Tool for Media Freedoms

Media Freedom Matrix – Online Monitoring Tool for Media Freedoms

U cilju povećanja poštovanja slobode izražavanja i medija, Građanske inicijative pokreću projekat koji će omogućiti praćenje planiranih mera i efektivnosti primena u oblasti slobode medija tokom procesa evropskih integracija.

Aktivnosti će doprineti poboljšanju vladinih mera, poboljšanju politika i delovanja u oblasti slobode izražavanja uključivanjem šireg civilnog društva i udruženja novinara. Aktivnosti će obezbediti praćenje postojećih i definisanje novih mera u poglavljima 5, 8, 10, 23, 28 i 32.

Kroz dijalog, koordinaciju i razmjenu informacija između civilnog društva, medija i institucija u pogledu slobode izražavanja, Matrica slobode medija će doprineti boljoj vidljivosti planiranih i implementiranih mera.

Projekat će uključiti i građane u postupke praćenja primene zakona i praksi koji štite slobodu izražavanja.

Aktivnosti će uključivati novinare, medijska udruženja, OCD posvećene slobodi medija i slobodi izražavanja, branitelje ljudskih prava i druge aktere u medijima. Implementacija će biti praćena u najmanje 15 opština u Srbiji.

Sve monitoring aktivnosti će biti predstavljene vladinim institucijama – policiji, pravosuđu, tužilaštvu, nezavisnim i regulatornim tijelima – svim institucijama koje vode koordinacione grupe u gore pomenutim poglavljima.

Aktivnosti će se realizovati zajedno sa novinskom agencijom FoNet i nedavno uspostavljenom Međusektorskom grupom za slobodu izražavanaj u okviru EU Konventa.

U narednom šestomesečnom periodu biće kreirana on-line platforma za slobodu medija u procesima EU integracija – Matrica slobode medija. Građanske inicijative, uz podršku drugih aktera na medijskoj sceni nastaviće da ažuriraju platformu sa relevantnim informacijama. Zahtevi za dostupnost informacija od javnog značaja biće poslati svim institucijama koje su nadležne za sprovođenje zakona koji se tiču  medijskih sloboda.

Ovaj projekat finansira Evropska unija kroz program malih grantova “Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu” koju realizuje Udruženje hrvatskih novinara u okviru regionalnog projekta “Regionalna platforma za zapadni Balkan za Zagovaranje medijske slobode i novinarstva “, koja se sprovedi kroz partnerstvo šest regionalnih novinarskih udruženja – Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruženje novinara BiH, Udruženje hrvatskih novinara, Udruženje novinara Kosova, Udruženje novinara Makedonije i Savez medija Crne Gore.

Izeštaj možete naći ovde.