Milioni odlaze na plaćanje komisija i radnih tela

Milioni odlaze na plaćanje komisija i radnih tela

Beograd, 13,jul 2016.godine-

Državna revizorska institucija je upozorila da se stotine miliona dinara poreskih obveznika troši na plaćanje komisija i radnih tela u javnom sektoru bez jasnih kriterijuma i kontrole njihovog rada i da njihovi članovi uglavnom dobijaju naknade za posao za koji već primaju redovnu zaradu.

U izveštaju DRI o reviziji svrsishodnosti poslovanja “Opravdnost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radni tela u javnom sektoru” navedeno je da ne postoji evidencija o komisijama i da njihovi osnivači najčešće nisu utvrdili rok završetka posla, zbog čega one rade godinama.

“Ne postoje ili nisu precizirani kriterijumi za osnivanje komisija, broj članova i visinu nakande za rad u komisijama, što stvara rizik od prekomernog trošenja sredstva. Rukovodioci organa koriste diskreciono pravo u određivanju naknada, što dovodi do velikih razlika u načinu obračuna i visini naknada”, rekao je na konferenciji za novinare predsednik DRI Radoslav Sretenović.

On je istakao da često rukovodioci formiraju komisije za obavljanje istih ili sličnih poslova koji su u nadležnosti korisnika budžetskih sredstava, tako da se isti posao dva puta plaća, a dešava se da se formiraja i dve komisije sa istim ili sličnim zadatkom.

DRI je kontrolom opravdanosti formiranja komisija u javnom sektoru u 2014. godini obuhvatila 14 korisnika budžetskih sredstava, među kojama su Generalni sekretarijat Vlade, ministarstva prosvete, pravde i finansija, tri grada i sedam opština.

Više informacija pročitajte ovde.

(Izvor N1)