Ministarstvo finansija usvojilo preporuke organizacija civilnog društva

Ministarstvo finansija usvojilo preporuke organizacija civilnog društva

OCD su,  putem javnog zagovaranje, doprinele izradi nacrta novog Zakona o kontroli državne pomoći. Ministarstvo finansija, kao predlagač zakona, je u polaznim osnovama i radnoj verziji nacrta usvojilo preporuke koje su uputile OCD.

NALED, Centar za evropske politike i portal European Western Balkans analizirali su trenutno stanje u Komisiji za kontrolu državne pomoći i dali set preporuka za unapređenje njenog rada .Cilj ovih preporuka je transformisanje Komisije za kontrolu državne pomoći u samostalni i nezavisni organ, što je prepoznalo i Ministarstvo finansija.

Analiza, koja je izrađena u okviru projekta  Pripremi se za učešće,koji finansijski podržava Evropska unija, ukazuje da postojeće ustrojstvo Komisije za kontrolu državne pomoći otvara prostor za uticaj na (ne) postupanje Komisije, a zabrinutost trenutnim načinom rada istakla je i Evropska komisija, kažu, u najnovijem Godišnjem izveštaju o napretku Srbije.

Među preporukama je i biranje članova Komisije u Narodnoj skupštini, iz redova stručnjaka za pravo i ekonomiju, sa nezavisnom stručnom službom i transparentnijim finansiranjem, potom obezbeđivanje finansiranja iz budžeta Republike Srbije, sa posebne linije kao kod Državne revizorske institucije ili Poverenika za zaštitu ravnopravnosti,  jačanje kadrovskih i materijalnih resursa kroz obezbeđivanje prostora za rad i stručne službe, kao i intenzivnija saradnja Komisije sa drugim nezavisnim institucijama kao što su Državna revizorska institucija i Komisija za zaštitu konkurencije.

Detaljnu analizu trenutnog stanja i preporuke za unapređenje organizacionog modela Komisije za kontrolu državne pomoć možete pročitati  u sižeu politike .