Nacrti Zakona o evidencijama u MUP i Zakona o policiji u suprotnosti s Ustavom

Organizacije civilnog društva upozoravaju javnost da Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i Nacrt zakona o policiji sadrže odredbe koje su u direktnoj suprotnosti sa najvišim strandardima pravne zaštite Ustavom zajemčenog prava na zašitu podataka o ličnosti, kao i da u značajnoj meri urušavaju demokratske odnose u društvu, a posebno u lokalnoj zajednici.

Pun tekst saopštenja i predloge za izmenu problematičnih članova Zakona možete naći ovde.