Neadkevatna komunikacija doprinosi ugrožavanju osnovnih prava i sloboda

Neadkevatna komunikacija doprinosi ugrožavanju osnovnih prava i sloboda

Direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Katarina Golubović ocenila je da neadekvatna komunikacija i odsustvo adekvatnih obrazloženja usvojenih mera doprinose sveopštoj konfuziji i porastu broja slučajeva ugrožavanja osnovnih prava i sloboda građana.

Tom prilikom je ukazala na otvorena pitanja u pogledu obaveza koje proističu iz propisane mere samoizolacije nakon ulaska u zemlju, kao i pitanja u oblasti radnopravnih odnosa, ali i porodičnih odnosa i vršenja roditeljskog prava od strane razvedenih roditelja. Insistirajući na tome da mogućnost vođenja sudskog postupka putem „Skajpa“ nije predviđena postojećim pravnim okvirom,

Golubović ističe da su njihovi napori trenutno usmereni na saniranje štete i obezbeđivanje javnosti suđenja, a da je sasvim izvesno da će se pre ili kasnije postaviti pitanje ustavnosti i zakonitosti ovakvih suđenja.