Neustavna Naredba za udruženja građana iz Bora

Neustavna Naredba za udruženja građana iz Bora

Gradski štab za vanredne situacije grada Bora doneo je neustavnu Naredbu kojom se svim udruženjima građana i dobrovoljnim društvima nalaže da sve svoje ljudske resurse stave na raspolaganje za pomoć najstarijim sugrađanima u cilju dostavljanja namirnica i lekova.

Ovakva naredba je očigledno neustavna imajući u vidu da se kao pravni osnov navodi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, a da prethodno nije doneta odluka o proglašenju vanredne situacije, već je na osnovu supotpisa Predsednika republike, Predsednice vlade i Predsednice Narodne Skupštine 15. marta doneta odluka o proglašenju vanrednog stanja.