Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbije: suštinska ili simbolična saradnja?

Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbije: suštinska ili simbolična saradnja?

Evropski pokret u Srbiji izdao je predlog praktične politike: Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbije: suštinska ili simbolična saradnja?

Izveštaj politike pripremljen je u okviru programa TRAIN 2015 (Think Tanks Providing Research and Advice through Interaction and Networking)

Link za preuzimanje: http://www.emins.org/uploads/useruploads/forum-it/06aPB-Nezavisna_tela.pdf