Novi predlog Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nije u skladu sa međunarodnim standardima

Novi predlog Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nije u skladu sa međunarodnim standardima

Civilno društvo i Advokatska komara Srbije imaju suprotne stavove i viđenja predloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. AKS je stava da je Nacrt zakona sasvim u redu “Komora dodaje da navod YUCOM-a da ni jedna od potpisanih organizacija civilnog društva za zaštitu ljudskih prava ne traži finansiranje besplatne pravne pomoći iz budžeta, samo dodatno postavlja niz pitanja u pogledu svih iznetih kriterijuma, posebno samostalnosti, nezavisnosti, odgovornosti i kontroli kvaliteta.”. Predstavnici civilnog društva stava da će ovaj Zakon onemogućiti pristup pravdi ugroženim kategorijama “Nacrt zakona, takođe, kažu, diskriminiše pravnike u odnosu na mesto na kome su zaposleni ili angažovani.“.

Stav advokature možete pogledati OVDE

Stav civilnog društva možete pogledati OVDE.