Obaveza otvaranja posebnog namenskog računa za budžetska sredstva

Obaveza otvaranja posebnog namenskog računa za budžetska sredstva

Beograd, 3. marta 2016. godine – Ponovo je uvedena obaveza otvaranja posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor za one organizacije kojima se vrši prenos budžetskih sredstava.

Ova obaveza definisana je Pravilnikom o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor, (Službeni glasnik RS, br. 24/2016.)

Pravilnik izmene i dopune

Pravilnik