3. Odnos države i udruženja

3.1. Okvir za saradnju

Princip: Postoji strateški pristup daljoj saradnji između države i OCD-a, kao i razvoju OCD-a

Standardi/kriterijumi
1. Preko politika i strategija država priznaje važnost razvoja i saradnje sa sektorom.
2. Država, kroz rad institucija, priznaje važnost razvoja sektora i saradnje s njim.

3.2. Donošenje odluka

Princip: OCD su efektivno uključene u procese donošenja politika i odluka

Standardi/kriterijumi
1. Postoje standardi koji omogućavaju sudelovanje OCD-a u donošenju odluka, što dozvoljava blagovremeni input OCD-a.
2. Svi nacrti politika i zakona lako su i blagovremeno dostupni javnosti.
3. Predstavnici OCD-a su ravnopravni partneri u diskusijama u međusektorskim telima, a biraju se po jasno definisanim kriterijumima i procesima.

3.3. Pružanje usluga

Princip: Postoji okruženje koje podržava sudelovanje OCD-a u pružanju usluga

Standardi/kriterijumi
1. OCD su angažovane na pružanju različitih usluga i konkurišu za državne ugovore ravnopravno sa ostalim davaocima usluga.
2. Država se obavezala da finansira usluge i to finansiranje je predvidljivo i stoji na raspolaganju na duži period.
3. Država je jasno definisala procedure za ugovaranje usluga, što dopušta transparentni odabir davalaca usluga, uključujući OCD.
4. Postoji jasan sistem odgovornosti, monitoringa i evaluacije pružanja usluga.

3.3.1 Jednak tretman udruženja | 3.3.2 Državno finansiranje | 3.3.3 Procedure i transparentnost | 3.3.4 Odgovornost, monitoring i evaluacija

Zakonodavni okvir

više…

Praksa

 • Konačno počeo rad na izradi novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

  Prošlo je više od 20 godina od kada je poslednji put izmenjen Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi (1998.) Tada načinjene izmene nisu doprinele da on bude manje restriktivan, da sadrži odredbe koje bi motivisale građane da se odluče na ovakav vid učešća u donošenju......

 • Uključite se u javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji

  U cilju pripreme Nacrta zakona o računovodstvu i Nacrta zakona o reviziji, Ministarstvo finansija sprovodi javne rasprave o ovim dokumentima. Javne rasprave trajaće od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine. Pozivamo organizacije civilnog društva da primedbe, predloge i sugestije dostave se Ministarstvu finansija pisanim putem......

 • Ministarstvo finansija usvojilo preporuke organizacija civilnog društva

  OCD su,  putem javnog zagovaranje, doprinele izradi nacrta novog Zakona o kontroli državne pomoći. Ministarstvo finansija, kao predlagač zakona, je u polaznim osnovama i radnoj verziji nacrta usvojilo preporuke koje su uputile OCD. NALED, Centar za evropske politike i portal European Western Balkans analizirali su trenutno......

 • Begeč: Novi sad “pojeo” opštine

  Promocija novog i 7. po redu Biltena STANAR i istovremeno 7. sastanak Inicijative za lokalnu samoupravu, održani su 28. juna 2019. godine u Kulturnom centru Begeč, čiji je osnivač mesna zajednica „Begeč“. Ujedno, za članove i članice Grupe za konceptualnu politiku, ovo je prvi ulazak......

 • Film i borba za pravo na vodu i slobodne reke

  U organizaciji Građanske inicijative „Priroda i društvo“ iz Subotice, u četvrtak 27. juna, u 19h u velikoj sali InfostudHUB-a, održaće se projekciju dokumentarnog filma “Plavo srce” („Blue Heart“) i razgovor o borbi za slobodne reke i za vodu kao zagarantovano ljudsko pravo, U cilju zaštite......

više…