3. Odnos države i udruženja

3.1. Okvir za saradnju

Princip: Postoji strateški pristup daljoj saradnji između države i OCD-a, kao i razvoju OCD-a

Standardi/kriterijumi
1. Preko politika i strategija država priznaje važnost razvoja i saradnje sa sektorom.
2. Država, kroz rad institucija, priznaje važnost razvoja sektora i saradnje s njim.

3.2. Donošenje odluka

Princip: OCD su efektivno uključene u procese donošenja politika i odluka

Standardi/kriterijumi
1. Postoje standardi koji omogućavaju sudelovanje OCD-a u donošenju odluka, što dozvoljava blagovremeni input OCD-a.
2. Svi nacrti politika i zakona lako su i blagovremeno dostupni javnosti.
3. Predstavnici OCD-a su ravnopravni partneri u diskusijama u međusektorskim telima, a biraju se po jasno definisanim kriterijumima i procesima.

3.3. Pružanje usluga

Princip: Postoji okruženje koje podržava sudelovanje OCD-a u pružanju usluga

Standardi/kriterijumi
1. OCD su angažovane na pružanju različitih usluga i konkurišu za državne ugovore ravnopravno sa ostalim davaocima usluga.
2. Država se obavezala da finansira usluge i to finansiranje je predvidljivo i stoji na raspolaganju na duži period.
3. Država je jasno definisala procedure za ugovaranje usluga, što dopušta transparentni odabir davalaca usluga, uključujući OCD.
4. Postoji jasan sistem odgovornosti, monitoringa i evaluacije pružanja usluga.

3.3.1 Jednak tretman udruženja | 3.3.2 Državno finansiranje | 3.3.3 Procedure i transparentnost | 3.3.4 Odgovornost, monitoring i evaluacija

Zakonodavni okvir

više…

Praksa

 • UKLJUČITI PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA GRAĐANA U RADNU GRUPU ZA IZRADU MEDIJSKE STRATEGIJE

  SAOPŠTENJE Organizacije civilnog društva koje se bave slobodom izražavanja, informisanja, medija, položajem novinara i ostalim pitanjima važnim za informisanje građana, pozivaju Vladu Srbije da uključi predstavnike civilnog društva u radnu grupu za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja (Medijska strategija). Dokumenta koja su donele......

 • Građanima koji “brane” aerodrom nije dozvoljeno da uđu u skupštinsku salu

  Bez ikakvog obrazloženja, vođama protesta protiv poklanjanja Aerodroma “Konstantin Veliki” službenici koji rade u Skupštini Niša nisu dozvolili da uđu u salu niškog parlamenta gde odbornici trenutno diskutuju upravo o ustupanju vazdušne luke Republici na upravljanje. Iako su opozicioni odbornici obratili predsedniku Skupštine Radetu Rajkoviću......

 • Da li su potrebne garaže i vrtići na Limanima?

  NOVI SAD –  U Medija centru Vojvodine održana je konferencija Građanskih inicijtiva Novog Sada, na kojoj je, između ostalog, bilo reči o planu izgradnje vrtića na Limanu 2, kao i javnih garaža na Limanima. Uprkos činjenici da mnogi mališani ne mogu da dobiju mesto u......

 • Javni poziv OCD za predlaganje kandidata za članstvo u Upravnom odboru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstvo pravde upućuju Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Upravnom odboru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji”, koji zajednički realizuju Ministarstvo pravde i Misija OEBS u Srbiji, uz finansijsku podršku Evropske unije.......

 • Javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti

  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i ostalu zainteresovanu javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti i daju svoje predloge,......

više…