3.2.1 Standardi

PUN NAZIV STANDARDA: Postoje standardi koji omogućavaju sudelovanje OCD-a u donošenju odluka, što dozvoljava blagovremeni input OCD-a.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postoje jasno definisani standardi o sudelovanju OCD-a u procesima donošenja politika i odluka, u skladu sa najboljim regulatornim praksama koje propisuju minimum zahteva koje treba da ispuni svaki proces donošenja politike.
2) Državne politike obezbeđuju obrazovne programe/obuku za državne službenike o sudelovanju OCD-a u radu javnih institucija
3) Prema integralnim propisima, zahtevaju se određene jedinice ili službene osobe u vladi, ministarstvima ili drugim vladinim agencijama da koordinišu, prate i izveštavaju o sudelovanju OCD-a u njihovom radu.

  • Obaveza otvaranja posebnog namenskog računa za budžetska sredstva

    Beograd, 3. marta 2016. godine – Ponovo je uvedena obaveza otvaranja posebnog namenskog računa kod Uprave za trezor za one organizacije kojima se vrši prenos budžetskih sredstava. Ova obaveza definisana je Pravilnikom o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o......

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Javne institucije rutinski pozivaju sve zainteresovane OCD-e da u ranoj fazi daju svoje komentare na inicijative koje se odnose na politiku/zakon.
2) OCD-i dobijaju adekvatne informacije o sadržaju nacrta dokumenta i o detaljima konsultacije, uz dovoljno vremena za odgovor.
3) Povratnu informaciju o rezultatima konsultacija, u pismenom vidu, javne institucije daju javnosti na uvid, uz iznošenje razloga zašto neke preporuke nisu u to uključene.
4) Većina državnih službenika zaduženih za pravljenje nacrta javnih politika uspešno je završila neophodne obrazovne programe/obuku.
5) Većina jedinica/službenih osoba koje koordinišu i prate javne konsultacije funkcionalni su i imaju dovoljno kapaciteta.

  • Jednošalterski sistem registracije u potpunosti zaživeo u praksi APR

    15. avgust 2016, Beograd- Zahvaljujući unapređenju jednošalterskog sistema registracije u okviru koga su Agencija za privredne registre (APR) i Poreska uprava izvršile objedinjavanje svojih procedura, vreme registracije osnivanja i izdavanja PIB-a skraćeno je na maksimalnih 24 časa. Od uvođenja unapređenog jednošalterskog sistema registracije, za prvih pet......

  • Zavetnici ugrožavaju bezbednost udruženja građana

    Zavetnici su se okupili ispred Kuće ljudskih prava u Beogradu da protestuju protiv nevladinih organizacija. Iako je bila pozvana, policija se nije pojavila na licu mesta. Zavetnici su postavili i video snimak na socijalne mreže. Targetiranje neistomišljenika se nastavlja u atmosferi nekažjivosti koju je stvorila Vlada. Pozivamo......

više…