Održana regionalna konferencija o transparentnom finansiranju civilnog društva

Održana regionalna konferencija o transparentnom finansiranju civilnog društva

30. i 31. marta 2016. godine na Jahorini (Bosna i Hercegovina) održana je dvodnevne regionalne konferencije “Transparentno alociranje javnih sredstava – dobre prakse i modeli iz EU”

Skupu je prisustvovalo oko 90 predstavnika iz svih država Zapadnog Balkana i Turske. Delegacije su činili predstavnici vladinih institucija i predstavnici organizacija civilnog društva. Konferencija je bila posvećena diskusiji o usaglašavanju praksi u oblasti transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava sa najboljim praksama Evropske unije. Delegaciju Republike Srbije činilo je šestoro učesnika: dve predstavnice Kancelarije, predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i tri predstavnika/ ce organizacija civilnog društva.

Tokom dva dana intenzivno se radilo na razmeni iskustava i zajedničkom radu na pronalaženju potencijalno najboljih modela primenljivih u postojećim uslovima u svakoj od zemalja učesnica. Kao primer dobre prakse EU iznet je primer mreže organizacija NENO iz Estonije, koja je uspostavila i osnovne principe za formiranje stabilnog i održivog sistema transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva. Predstavnici svih delegacija saglasili su se da je neophodno poštovanje upravo tih principa: transparentnost, jasni kriterijumi za izdvajanje sredstava iz javnih fondova, ravnopravan i inkluzivan pristup sredstvima, uvažavanje interesa javnosti, usklađenost sa strateškim dokumentima, pozitivan uticaj opredeljenih sredstava na dalje unapređenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog sektora čime će uloga sektora biti osnažena u oblasti participativne demokratije.

Fokus u praksi, jedan je od zaključaka, treba da bude na jasno postavljenom regulatornom okviru koji bi omogućio nesmetano praćenje celog procesa finansiranja projekata. Izdvajanja i raspodela budžetskih sredstava treba da budu usmereni na one projekte koji su u skladu sa strateški prepoznatim ciljevima, jedan je od zaključaka. Kao najslabija karika projektnog procesa prepoznat je monitoring sprovođenja projekata, te je zaključeno da se u ovoj oblasti prepoznaje najveći prostor za dalje unapređenje procedura. Evaluacija projekata, kao i merenje i praćenje efekata i uticaja utrošenih sredstava u praksi mora biti prepoznato kao važno, kako za tekući, tako i za planiranje narednih konkursnih procesa.

Tokom dva dana razgovaralo se i o trendovima u transparentnom izdvajanju javnih sredstava, sa napomenom da je potrebno dodatno raditi na uspostavljanju sistema u većini zemalja u regionu koji treba da omoguće da izdvajanja budu korištena na najbolji način, bez uplitanja politike i uz maksimalnu zaštitu od korupcije u javnom finansiranju.

Glavni zaključak konferencije jeste da odgovornost za transparentne procedure i efikasno civilno društvo podjednako dele institucije i organizacije. Institucije su te koje treba da osiguraju objektivne kriterijume i efikasnu raspodelu javnih sredstava, a na organizacijama civilnog društva je da budu dosledne i efikasne u svom radu, da jačaju svoje kapacitete i stručnost kako bi odgovorile potrebama društva na adekvatan način.

(Izvor KSCD)