2. Održivost

2.1. Poreski tretman

Princip: OCD i donatori uživaju povoljan poreski tretman

Standardi/kriterijumi
1. Poreske olakšice se mogu dobiti na razne izvore prihoda OCD-a.
2. Obezbeđuju se podsticajne mere za davanja pojedinaca i korporacija.

2.2. Državna podrška

Princip: Podrška države obezbeđuje se na transparentan način i troši na odgovoran način

Standardi/kriterijumi
1. Javno finansiranje je na raspolaganju za institucionalni razvoj OCD-a, podršku projektima i ko-finansiranje grantova EU i drugih.
2. Javno finansiranje se raspodeljuje na propisani i transparentni način.
3. Postoji jasan sistem odgovornosti, monitoringa i evaluacije javnog finansiranja.
4. Država daje i nefinansijsku podršku.

2.3. Ljudski resursi

Princip: Državne politike i pravno okruženje stimulišu i olakšavaju zapošljavanje, volonterizam i druge angažmane OCD-a.

Standardi/kriterijumi
1. OCD se tretiraju na isti način kao i drugi poslodavci.
2. Postoje podsticajne politike i zakoni o volonterima.
3. Edukativni sistem promoviše građanski angažman.

Zakonodavni okvir

 • Predlog uredbe o finansiranju OCD

  Nakon konsultativnog sastanka povodom izrade teksta Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja Kancelarija je poslala predlog Uredbe i omogućila slanje komentara 7 dana nakon održanog konsultativnog sastanak (do 22.12.2017.). Predlog uredbe 13.12....

 • Platne usluge u bankama i bez pečata

  Od 1. oktobra 2017. godine udruženja će moći, kao i ostala pravna lica, da realizuju platne usluge bez pečata u svojim poslovnim bankama. Narodna banka Srbije (NBS) je donela Odluku o izmeni i dopuni odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za......

 • Uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti ne rešava sve probleme korisnika i pružalaca usluga

  Beograd, 4.mart. 2016.godine – Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ obaveštava sve zainteresovane organizacije civilnog društva da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 27. februara usvojila Uredbu o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. O postupku za usvajanje i sadržaju Uredbe organizacije......

 • Usvojena uredba o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti

  Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 27. februara usvojila Uredbu o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti. Usvajanje Uredbe dolazi nakon skoro 5 godina od početka primene Zakona o socijalnoj zaštiti, usvojenog 2011. godine kojim je sistem socijalne zaštite u Srbiji postavljen na značajno drugačiji način......

 • Startegija razvoja obrazovanja

  Ovde možete preuzeti Strategiju obrazovanja u Srbiji do 2020....

više…

Praksa

 • Drastične kazne za udruženja građana

  Nakon što je Agencija za privredne registre (APR) pokrenula postupke protiv nekoliko hiljada udruženja građana, zbog propuštanja dostavljanja IZJAVE O NEAKTIVNOSTI, mnoge od njih dobile su sudski poziv. Zakon o računovodstvu, u članu 33, propisuje obavezu dostavljanja APR-u godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovu obavezu imaju sva......

 • APR podneo prijave protiv 2.500 firmi i organizacija sa teritorije Novog Sada

  Novosađanina Petra S. iznenadio je poziv na sud koji mu je stigao jer je Agencija za privredne registre pokrenula prekršajni postupak protiv njega, pošto nije dostavio izveštaj o neaktivnosti nevladinog udruženja koje je osnovao pre nekoliko godina. “Otišao sam odmah u APR, a kada sam......

 • Promena prakse prilikom oslobađanja od PDV-a

  Nakon promene načelnika odeljenja za oslobađanja od PDV-a u centrali Poreske uprave  došlo je do izmene prakse prilikom oslobađanja od PDV-a. Nova Uredba je doneta 01.4.2017. ali tadašnja načelnica PU nije zahtevala da se ugovor sa donatorima koji je preveden sa engleskog (odnosno originalnog jezika......

 • Oslobađanje od PDV-a za učesnike programa Evropa za građane i građanke

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao nacionalna kontakt tačka za EU program „Evropa za građane i građanke“ sa zadovoljstvom obaveštava sve učesnike ovog programa da je na osnovu mišljenja dobijenog od strane Ministarstva finansija, Sektora za fiskalni sistem od 10. jula 2017. godine, moguće oslobođenje......

 • Udruženja nemaju obavezu plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije

  Povodom informacija koje su Građanske inicijative primile od većeg broja udruženja u vezi sa obavezom plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije (PKS), obaveštavamo sva udruženja da članarina nije obavezujuća i da se odnosi samo na udruženja koja su izričito pristala na plaćanje pomenute članarine, jer po......

više…