2. Održivost

2.1. Poreski tretman

Princip: OCD i donatori uživaju povoljan poreski tretman

Standardi/kriterijumi
1. Poreske olakšice se mogu dobiti na razne izvore prihoda OCD-a.
2. Obezbeđuju se podsticajne mere za davanja pojedinaca i korporacija.

2.2. Državna podrška

Princip: Podrška države obezbeđuje se na transparentan način i troši na odgovoran način

Standardi/kriterijumi
1. Javno finansiranje je na raspolaganju za institucionalni razvoj OCD-a, podršku projektima i ko-finansiranje grantova EU i drugih.
2. Javno finansiranje se raspodeljuje na propisani i transparentni način.
3. Postoji jasan sistem odgovornosti, monitoringa i evaluacije javnog finansiranja.
4. Država daje i nefinansijsku podršku.

2.3. Ljudski resursi

Princip: Državne politike i pravno okruženje stimulišu i olakšavaju zapošljavanje, volonterizam i druge angažmane OCD-a.

Standardi/kriterijumi
1. OCD se tretiraju na isti način kao i drugi poslodavci.
2. Postoje podsticajne politike i zakoni o volonterima.
3. Edukativni sistem promoviše građanski angažman.

Zakonodavni okvir

 • Ka efikasnijoj primeni Uredbe o finansiranju OCD

  20.11.2018. Beograd Okrugli sto na temu „Transparentno finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja“ organizovali su 19. novembra 2018. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija gradova i opština u cilju predstavljanja......

 • Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj filantropije

  19.11.2018. Beograd Đorđević, koji je i član Saveta za filantropiju Vlade Srbije, istakao je tom prilikom da je u sklopu reformske politike i evrointegracijskih procesa veoma važno da se razvija i podstiče društveno odgovorna svest i filantropija kod što većeg broja fizičkih i pravnih lica.......

 • Udruženja, zadužbine i fondacije od 1. oktobra nemaju obavezu upotrebe pečata u svom poslovanju

  Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u svom poslovanju. Ovom odredbom stavljene su van snage odredbe Zakona o udruženjima i Zakona......

 • Medijski projekti oslobođeni PDV-a

  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prosledilo je danas svim lokalnim samoupravama u Srbiji obaveštenje ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića da su medijski projekti oslobođeni plaćanja PDV-a, odnosno da se za njih ne izdaju fakture, prenosi Udruženje novinara Srbije (UNS). „Prenos sredstava koji se......

 • Usvojen Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

  Skupština Srbije usvojila je 25. maja 2018. godine Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl.glasnik RSˮ broj 41/18), na predlog Ministarstva privrede Vladi, kojim se predviđa uspostavljanje, sadržina, osnova evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.......

više…

Praksa

 • Tek osnovanim organizacijama milioni na konkursu Ministarstva zdravlja

  17.12.2018. Beograd Tek osnovanim nevladinim organizacijama je ukupno dodeljeno nešto više od milion i po dinara budžetskih sredstava, odnosno trećina ukupnog novca, a kada se saberu i organizacije nastale neposredno pred prošlogodišnji konkurs suma se penje na tri miliona dinara. U godini kada je Ministarstvo......

 • SAD donirale Srbiji još 22 miliona dolara bespovratne pomoći

  Vlada Sjedinjenih Američkih Država, preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlada Srbije, zaključili su danas sporazume kojima SAD doniraju još 22 miliona dolara bespovratne pomoći Srbiji. Novac je namenjen jačanju konkurentnosti, vladavine prava i osnaživanju funkcionisanja državnih institucija, unapređenje medijskog okruženja i borbi......

 • Udruženja se povlače iz republičkih komisija i zahtevaju formiranje novih

  Beograd, Novi Sad, Kragujevac, 09.05.2018 – Novinarska i medijska udruženja (ANEM, NUNS, NDNV i Lokal pres) odlučili su da povuku svoje predstavnike iz komisija Ministarstva kulture i informisanja za ocenjivanje medijskih projekata i smatraju da je jedini izlaz iz postojeće situacije – obustavljanje konkursnog procesa,......

 • Drastične kazne za udruženja građana

  Nakon što je Agencija za privredne registre (APR) pokrenula postupke protiv nekoliko hiljada udruženja građana, zbog propuštanja dostavljanja IZJAVE O NEAKTIVNOSTI, mnoge od njih dobile su sudski poziv. Zakon o računovodstvu, u članu 33, propisuje obavezu dostavljanja APR-u godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovu obavezu imaju sva......

 • APR podneo prijave protiv 2.500 firmi i organizacija sa teritorije Novog Sada

  Novosađanina Petra S. iznenadio je poziv na sud koji mu je stigao jer je Agencija za privredne registre pokrenula prekršajni postupak protiv njega, pošto nije dostavio izveštaj o neaktivnosti nevladinog udruženja koje je osnovao pre nekoliko godina. “Otišao sam odmah u APR, a kada sam......

više…