2. Održivost

2.1. Poreski tretman

Princip: OCD i donatori uživaju povoljan poreski tretman

Standardi/kriterijumi
1. Poreske olakšice se mogu dobiti na razne izvore prihoda OCD-a.
2. Obezbeđuju se podsticajne mere za davanja pojedinaca i korporacija.

2.2. Državna podrška

Princip: Podrška države obezbeđuje se na transparentan način i troši na odgovoran način

Standardi/kriterijumi
1. Javno finansiranje je na raspolaganju za institucionalni razvoj OCD-a, podršku projektima i ko-finansiranje grantova EU i drugih.
2. Javno finansiranje se raspodeljuje na propisani i transparentni način.
3. Postoji jasan sistem odgovornosti, monitoringa i evaluacije javnog finansiranja.
4. Država daje i nefinansijsku podršku.

2.3. Ljudski resursi

Princip: Državne politike i pravno okruženje stimulišu i olakšavaju zapošljavanje, volonterizam i druge angažmane OCD-a.

Standardi/kriterijumi
1. OCD se tretiraju na isti način kao i drugi poslodavci.
2. Postoje podsticajne politike i zakoni o volonterima.
3. Edukativni sistem promoviše građanski angažman.

Zakonodavni okvir

 • Udruženja, zadužbine i fondacije od 1. oktobra nemaju obavezu upotrebe pečata u svom poslovanju

  Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u svom poslovanju. Ovom odredbom stavljene su van snage odredbe Zakona o udruženjima i Zakona......

 • Medijski projekti oslobođeni PDV-a

  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prosledilo je danas svim lokalnim samoupravama u Srbiji obaveštenje ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića da su medijski projekti oslobođeni plaćanja PDV-a, odnosno da se za njih ne izdaju fakture, prenosi Udruženje novinara Srbije (UNS). „Prenos sredstava koji se......

 • Usvojen Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

  Skupština Srbije usvojila je 25. maja 2018. godine Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl.glasnik RSˮ broj 41/18), na predlog Ministarstva privrede Vladi, kojim se predviđa uspostavljanje, sadržina, osnova evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.......

 • Predlog uredbe o finansiranju OCD

  Nakon konsultativnog sastanka povodom izrade teksta Predloga Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja Kancelarija je poslala predlog Uredbe i omogućila slanje komentara 7 dana nakon održanog konsultativnog sastanak (do 22.12.2017.). Predlog uredbe 13.12....

 • Platne usluge u bankama i bez pečata

  Od 1. oktobra 2017. godine udruženja će moći, kao i ostala pravna lica, da realizuju platne usluge bez pečata u svojim poslovnim bankama. Narodna banka Srbije (NBS) je donela Odluku o izmeni i dopuni odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za......

više…

Praksa

 • SAD donirale Srbiji još 22 miliona dolara bespovratne pomoći

  Vlada Sjedinjenih Američkih Država, preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlada Srbije, zaključili su danas sporazume kojima SAD doniraju još 22 miliona dolara bespovratne pomoći Srbiji. Novac je namenjen jačanju konkurentnosti, vladavine prava i osnaživanju funkcionisanja državnih institucija, unapređenje medijskog okruženja i borbi......

 • Udruženja se povlače iz republičkih komisija i zahtevaju formiranje novih

  Beograd, Novi Sad, Kragujevac, 09.05.2018 – Novinarska i medijska udruženja (ANEM, NUNS, NDNV i Lokal pres) odlučili su da povuku svoje predstavnike iz komisija Ministarstva kulture i informisanja za ocenjivanje medijskih projekata i smatraju da je jedini izlaz iz postojeće situacije – obustavljanje konkursnog procesa,......

 • Drastične kazne za udruženja građana

  Nakon što je Agencija za privredne registre (APR) pokrenula postupke protiv nekoliko hiljada udruženja građana, zbog propuštanja dostavljanja IZJAVE O NEAKTIVNOSTI, mnoge od njih dobile su sudski poziv. Zakon o računovodstvu, u članu 33, propisuje obavezu dostavljanja APR-u godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovu obavezu imaju sva......

 • APR podneo prijave protiv 2.500 firmi i organizacija sa teritorije Novog Sada

  Novosađanina Petra S. iznenadio je poziv na sud koji mu je stigao jer je Agencija za privredne registre pokrenula prekršajni postupak protiv njega, pošto nije dostavio izveštaj o neaktivnosti nevladinog udruženja koje je osnovao pre nekoliko godina. “Otišao sam odmah u APR, a kada sam......

 • Promena prakse prilikom oslobađanja od PDV-a

  Nakon promene načelnika odeljenja za oslobađanja od PDV-a u centrali Poreske uprave  došlo je do izmene prakse prilikom oslobađanja od PDV-a. Nova Uredba je doneta 01.4.2017. ali tadašnja načelnica PU nije zahtevala da se ugovor sa donatorima koji je preveden sa engleskog (odnosno originalnog jezika......

više…