OMOGUĆITI DOZVOLE ZA KRETANJE PREDSTAVNICIMA OCD

OMOGUĆITI DOZVOLE ZA KRETANJE PREDSTAVNICIMA OCD

Mere ograničenja kretanja građana u velikoj meri su otežale normalno funcionisanje organizacija civilnog društva koje obavljaju delatnosti od opšteg interesa i koje građanima pružaju određene usluge koje su im od pomoći za prevazilaženje krize prouzrokovane pandemijom korona virusa. Naime, uvođenjem „policijskog časa“ zabranjeno je napuštanje domova nakon 17 časova, a jedna od mera je i zabrana korišćenja javnog prevoza, osim ukoliko je reč o građanima kojima su izdate dozovole za kretanje u periodu od 17 do 05 časova.

Novouspostavljeni pravni okvir definiše proceduru za dobijanje takve dozvole, a u kojoj učestvuju poslodavac koji podnosi zahtev za izdavanje takve dozvole, a zatim Ministarstvo privrede i u konačnici Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Obaveštenje Ministarstva privrede kojim je ovaj postupak propisan obuhvata samo lica zaposlena u javnim preduzećima i privrednim društvima koje obavljaju delatnost od opšteg interesa, čime se u potpunosti zaobilaze nedobitna udruženja koja imaju veoma značajnu funkciju u ovakvim uslovima.

Iz tog razloga organizacije civilnog društva pokrenule su inicijativu za izradu jasnih procedura za izdavanje dozvola OCD, uz predlog koji podrazumeva aktivno učešće Kancelarije za saradnju sa civilinim društvom koja bi u saradnji sa predstavnicima udruženja razmatrala opravdanost podnetih zahteva, pre upućivanja Ministarstvu unutrašnjih poslova na konačno odlučivanje.

Ovo rešenje bi bilo od izuzetnog značaja imajući u vidu da brojne OCD obavljaju delatnost koja podrazumeva učešće aktivista na terenu, poput onih koji se bave dostavljanjem humanitarne pomoći, pružanjem usluga pravne pomoći ili podrške ugroženim grupama (Osobe sa invaliditetom, Romi, deca, stara i bolesna lica, migranit, beskućnici itd).