Pošaljite komentare na Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama

Pošaljite komentare na Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, pripremilo je Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019. godine.

Komentare na nacrt Izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019. godine, moguće je uputiti do 30. aprila 2020. godine na adresu pfmdijalog@mfin.gov.rs

Upravljanje javnim finansijama je od suštinskog značaja za proces evropskih integracija i povezan je sa velikim brojem pregovaračkih poglavlja, od kojih je većina otvorena u pregovorima sa Evropskom unijom (poglavlje 5 – Javne nabavke, 17- Ekonomska i monetarna politika, 29 – Carinska unija i 32 – Finansijski nadzor i 33- Finansijske i budžetske odredbe), a u okviru praćenja realizacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o reformi javnih finansija diskutuje se u okviru Specijalne grupe za reformu javne uprave.

Kako je navedeno u dokumentu, tokom  2019. godine nastavljeno je unapređenje procesa programskog budžetiranja i srednjoročnog planiranja; poboljšano je planiranje i praćenje kapitalnih projekata; ubrzan je proces transformacije Poreske uprave; nastavljeno je unapređenje upravljanja javnim dugom; postignut je dalji napredak u unapređenju
oblasti javnih nabavki; ojačana je oblast finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije; ostvaren je dalji napredak u oblasti suzbijanja nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije i povraćaj sredstava; ojačan je rad budžetske inspekcije; dodatno je ojačan skupštinski nadzor nad javnim finansijama i rad Državne revizorske institucije.

Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama dostupan je na sajtu Ministartsva finansija.