1. Prava i slobode

1.1. Slobode udruživanja

Princip: Sloboda udruživanja je svima zagarantovana i na nju svi imaju puno pravo

Standardi/ kriterijumi:
1. Svi pojedinci i pravna lica imaju pravo da osnivaju i da budu deo neformalnih i /ili registrovanih organizacija offline i online.
2. OCD rade slobodno, bez neovlaštenog mešanja države u njihovo interno upravljanje i aktivnosti.
3. Za podršku svojim aktivnostima, OCD mogu slobodno tražiti i obezbeđivati finansijske resurse iz različitih domaćih i stranih izvora.

1.2. Povezane slobode

Princip: Sloboda okupljanja i izražavanja su svima zagarantovane

Standardi/kriterijumi
1. Predstavnici OCD-a, pojedinačno ili preko svojih organizacija, imaju pravo na slobodu mirnog okupljanja.
2. Predstavnici OCD-a, pojedinačno ili preko svojih organizacija, imaju pravo na slobodu izražavanja.
3. Predstavnici civilnog društva, pojedinačno ili preko svojih organizacija, imaju pravo da bezbedno dobijaju i saopštavaju informacije preko svih medija.

Zakonodavni okvir

 • Sloboda okupljanja u praksi i teoriji

  Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM zajedno sa ICNL i ECNL objavio je Analizu monitoringa prava na okupljanje u Srbiji “Monitoring the Right to Free Assembly”. Stanje osnovnih ljudskih prava u Srbiji je pogođeno stagnacijom i na deluje je unazađenje prava. Proces pristupnih pregovora EU koriste predstavnici......

 • Hitno ukloniti štetne odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

  Organizacije civilnog društva, mediji i pojedinci zahtevaju od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bez odlaganja iz Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ukloni odredbu kojom bi se omogućila zloupotreba prava na slobodan pristup informacijama protiv organizacija, medija i pojedinaca......

 • Mišljenje Zaštitnika građana na Predlog zakona o javnom okupljanju

  18. januar 2016. Do ograničenja slobode okupljanja može doći samo ako je to neophodno radi zaštite neke od Ustavom propisanih vrednosti, a koje je predlagač konkretizovao, stoji između ostalog u Mišljenju Zaštitnika građana na Predlog zakona o javnom okupljanju. Prostorna i vremenska ograničenja slobode okupljanja u......

 • Nezakonito prisluškivanje novinar- ” KZŠ ” Podaci nisu dobijeni prisluškivanjem , ali ni zakonito – MUP sproveo preporuke

  U slučaju koji je razumno pobudio sumnje u nezakonito prisluškivanje novinara, kontrolom je utvrđeno da prisluškivanja nije bilo, već su informacije o (zakonitim) namerama određenih novinara koje je ministar javno prezentovao pribavljene na drugačiji način, nepravilno i van nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Radi otklanjanja nepravilnosti......

 • Deklaracija o zaštiti novinara

  Svetski kongres Međunarodnog instituta za štampu usvojio je Međunarodnu deklaraciju o zaštiti novinara koja ističe odgovornost država u garantovanju uslova rada i borbe u protiv nekažnjavanja napada na novinare. Međunarodni principi zaštite novinara koji rade u opasnim uslovima, sa naglaskom na odgovornost država u garantovanju......

Praksa

 • SHARE Fondacija: Šta je sve informacija od javnog značaja?

  Pristup informacijama od javnog značaja je ustavom zagarantovano pravo građana Srbije, ali i osnovno sredstvo za rad novinarima i istraživačima, koji na taj način dolaze do dokumenata od značaja za javni interes koji bi inače ostali skriveni od građana. Istražujući kakve posledice  po privatnost Beograđana......

 • Sloboda okupljanja u praksi i teoriji

  Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM zajedno sa ICNL i ECNL objavio je Analizu monitoringa prava na okupljanje u Srbiji “Monitoring the Right to Free Assembly”. Stanje osnovnih ljudskih prava u Srbiji je pogođeno stagnacijom i na deluje je unazađenje prava. Proces pristupnih pregovora EU koriste predstavnici......

 • Ilustrovana politika napda članove komisije za istraživanje ubistva

  12.12.2018. Beograd Slavko Ćuruvija fondacija najoštrije osuđuje kampanju kojom list Ilustrovana politika ugrožava bezbednost osnivača Komisije za istraživanje ubistava novinara Verana Matića i Ljiljane Smajlović. Besprizorne napade na članove Komisije Ilustrovana objavljuje paralelno sa tvrdnjama da nema dokaza protiv optuženih u procesu za ubistvo Slavka Ćuruvije. Dodatnu zabrinutost izaziva......

 • Protest “Stop krvavim košuljama”

  8.12.2018. Beograd – Savez za Srbiju, koalicija opozicionih partija, danas od 18 na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu oragnizuje protest “Stop krvavim košuljama” protiv režima Aleksandra Vučića. Povod za protest je prebijanje Borka Stefanovića ali i drugi pritisci vlasti na protivnike. Podržavamo svaki vid......

 • NDNV: Tabla i sanduče našeg udruženja ponovo oskrnavljeni

  Tabla sa natpisom Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) i naše poštansko sanduče, koje se nalazi ispred kancelarije udruženja u Zmaj Jovinoj ulici u Novom Sadu, oskrnavljeni su tokom jučerašnjeg dana po ko zna koji put za redom. Veoma zabrinjava to što su zaposleni u NDNV......