Praxis: Apel Vladi da zaštiti i “nevidljive”

Praxis: Apel Vladi da zaštiti i “nevidljive”

Nevladina organizacija Praxis apelovala je na Vladu Republike Srbije da preduzme mere kako bi se omogućila zaštita onih kategorija stanovništva koji zbog neposedovanja dokumenata ostaju nevidljivi za državu i izopšteni iz sistema socijalne zaštite.

U apelu se posebno naglašava težak položaj pripadnika romske nacionalne manjine, koji i inače spadaju među najsiromašnije i najmarginalizovanije slojeve stanovništva, a koji zbog neposedovanja ličnih dokumenata ili zato što nemaju prijavljeno prebivalište u mestu u kojem faktički žive, nemaju pristup narodnoj kuhinji i drugim vidovima humanitarne pomoći.

Takođe se ukazuje pažnja na veoma tešku finansijsku situaciju u kojoj se oni nalaze nakon izbijanja epidemije i naglašava se potreba obezbeđivanja sredstava za ličnu higijenu u cilju elementarne zaštite od širenja zaraze.