Publikacija “Civilno društvo u Centralnoj i Istočnoj Evropi – Prilike i izazovi”

Pred vama je uporedna analiza stanja civilnog društva u zemljama Istočne i Centralne Evrope.

Civilno društvo ima jedinstvenu ulogu i veliku odgovornost u našem društvu. Deluje kao partner državi i tržištu, i ispravlja greške koje javni i privatni sektor napravi u ispravljanju socijalnih nepravidi. Gde nedostaju resursi da bi siromašni  priuštili ono što im je potrebno za opstanak, podršku pružaju NVO, crkve i inicijative za pomoć preko narodnih kuhinja, centara za zajednice i socijalnih supermarketa. Tamo gde su manjine diskriminisane i isključene sa tržišta rada, socijalni aktivisti i zadruge rade na unapređenju dijaloga za pružanje zaposlenja kao prvog koraka ka redovnom tržištu rada i prevazilaženju predrasude.

Analizu stanja u Srbiji pisao je Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.

Ovu publikaciju možete pogledati i preuzeti na ovom linku.