Sloboda okupljanja u praksi i teoriji

Sloboda okupljanja u praksi i teoriji

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM zajedno sa ICNL i ECNL objavio je Analizu monitoringa prava na okupljanje u Srbiji “Monitoring the Right to Free Assembly”.

Stanje osnovnih ljudskih prava u Srbiji je pogođeno stagnacijom i na deluje je unazađenje prava. Proces pristupnih pregovora EU koriste predstavnici vlade da proguraju zakon koji utiče na slabljenje reformi i urušavanje vladavine prava.

Zakon o javnom okupljanju spada u nekoliko važnih zakona za primenu osnovnih ljudskih prava, ali su manjkavosti u ovom zakonu veće od onih u prethodnim, a sam proces usvanja zakona je bio nezadovoljavajući jer nije poštovao standarde učešća javnosti.
Iako je ovo korak napred, praksa da se važni zakoni usvojaju putem hitnog postupak utiču na kvalitet i rezultat.

 

Celu publikaciju možete pogledati ovde: Monitoring the Right to Free Assembly