Status volontiranja kao oblik radno-pravnog odnosa, umesto kao dobrovoljna inicijativa građana

Zakon o volontiranju ne prepoznaje volontiranje kao dobrovoljnu privatnu inicijativu građana, ali to je samo jedan od niza problema sa postojećim pravnim okvirom za regulisanje volontiranja kao prakse. Pored obavezne evidencije i propratne dokumentacije, postojeći okvir ne isključuje mogućnost zloupotrebe volontera za besplatan eksploatatorski rad.

Više o problemima sa postojećim Zakonom i inicijativi za izmene možete pročitati ovde.