Uključite se u javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji

Uključite se u javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji

U cilju pripreme Nacrta zakona o računovodstvu i Nacrta zakona o reviziji, Ministarstvo finansija sprovodi javne rasprave o ovim dokumentima. Javne rasprave trajaće od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine.

Pozivamo organizacije civilnog društva da primedbe, predloge i sugestije dostave se Ministarstvu finansija pisanim putem na adresu Ministarstvo finansija, Beograd, Kneza Miloša 20, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu”, tj. “Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o reviziji” ili elektronskim putem na e-mail adresu aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs,vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs i ana.brkic@mfin.gov.rs .

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo finansija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaje o sprovedenim javnim raspravama.

Nacrt zakona o računovodstvu sa obrazloženjem, obrazac za dostavljanje komentara i ostala dokumenta možete preuzeti ovde.

Nacrt zakona o reviziji sa obrazloženjem, obrazac za dostavljanje komentara i ostala dokumenta možete preuzeti ovde .

Nacrt zakona pripremili su konsultanti (konzorcijum Univerzitet Singidunum i Informativno poslovni centar d.o.o.) angažovani u okviru Projekta tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja. U izradi Nacrta zakona učestvovali su članovi Odbora za upravljanje Projektom, koga čine predstavnici: Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Privredne komore Srbije, Komore ovlašćenih revizora, Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije i Saveza računovođa i revizora Srbije.