Usklađivanje obrazovanja i potrebama tržišta rada

Usklađivanje obrazovanja i potrebama tržišta rada

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Srđan Verbić je 14. oktobra izjavio da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nema Nacionalni okvir kvalifikacija, i najavio da bi zakon i registar kvalifikacija trebalo da budu usvojeni početkom naredne godine.

Verbić je na javnom slušanju na temu “Nacionalni okvir kvalifikacija (NOK) – povezivanje obrazovanja i tržišta rada u Srbiji” istakao da kvalifikacija treba da pokaže šta određena osoba ume i može da uradi, a ne samo koju školsku spremu ima i koju je školu završila.

On je rekao da bi početkom naredne godine trebalo da bude uspostavljena i posebna služba koja će biti na usluzi građanima i privredi i odgovarati na sva njihova pitanja u vezi sa NOK i potrebama tržišta rada.

Prema njegovim rečima, NOK će biti alat za “spuštanje” sa opšteg na konkretan nivo u povezivanju obrazovanja i tržišta rada.

Ministar je ukazao i na to da je značajno to što će u kvalifikaciju biti uneto i ono što je stečeno i tokom neformalnog obrazovanja.

Verbić je poručio da je važno da se povede široka javna rasprava o NOK-u, u koju treba da se uključe svi socijalni partneri – država, poslodavci i sindikati, i istakao da u ovom slučaju pod sindikatima ne misli samo na prosvetne, već na sve granske sindikate.

Prema njegovim rečima, NOK treba da posluži poslodavcima da postave konkretne zahteve obrazovnom sistemu o tome šta žele od obrazovanja i kakvi su im kadrovi potrebni.

NOK je katalog nivoa stečenih kvalifikacija sa opisima ishoda učenja koji svakom nivou odgovaraju bez obzira na način i oblast na koji je neka kvalifikacija stečena.