Vesti

Obajvljen Godišnji zbirni izveštaj za 2013. godinu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je  Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2013. godini. Vlada Srbije usvojila je Zbirni izveštaj...

MUP izašao sa Nacrtom zakona o okupljanju građana

Nakon što je Ustavni sud Republike Srbije utvrdio da Zakon o okupljanju građana nije u saglasnosti sa Ustavom i odložio objavljivanje ove Odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“ za šest meseci od dana njenog donošenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova je izašlo sa Nacrtom zakona o okupljanju građana koji...

Usklađivanje obrazovanja i potrebama tržišta rada

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Srđan Verbić je 14. oktobra izjavio da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nema Nacionalni okvir kvalifikacija, i najavio da bi zakon i registar kvalifikacija trebalo da budu usvojeni početkom naredne godine. Verbić je na...

Mišel Foster: Zemlje OEBS-a sve više krše ljudska prava

Varšava, Beograd - Mnogo kritičkih reči moglo se čuti na godišnjoj konferenciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) o ljudskim pravima i demokratiji, koja je nedavno završena u Varšavi. Uglavnom su se države međusobno optuživale da ne poštuju ljudska prava, da vrše pritisak na...

Monitoringom osigurati namensko korišćenje budžetskih sredstava

Stručni tim Kancelarije za ljudska i manjinska prava će u narednom periodu sprovesti monitoring odobrenih projekata organizacijama civilnog društva koji se finansiraju iz budžeta Vlade Republike Srbije, sa namerom da osigura adekvatno upravljanje odobrenim sredstvima u cilju postizanja postavljenih ciljeva projekta i procene njihove ispunjenosti,...