Vesti

Javna rasprava o Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja u Kragujevcu

Na javnoj raspravi su prisustvovali državni sekretar prof. Dr Vera Dondur i pomoćnik ministra prof .. Nikola Tanić, prof. Branka Bugarski i prof. Dr Viktor Nedović, predstavnici Univerziteta u Kragujevcu i Novom Pazaru, malih i srednjih preduzeća, kao i akademici. Kako se moglo  čuti na javnoj raspravi,...

Akcioni plan za unapređenje položaja nacionalnih manjina u Srbiji

Sastanak radne grupe sa ciljem izrade posebnog Akcionog plana za implementaciju postojećeg normativnog okvira za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, održan je u ponedeljak, 2015. 23. novembra godine u Palati "Srbija". Srbija je pored domaćih zakona punu pažnju posvetila je i ispunjavanju međunarodnih obaveza o...

Zakonski urediti trošenje sredstava na lokalnom nivou

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički najavila je danas da će uskoro početi javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju jedinica lokalne saomuprave. Udovički je na završnoj konferenciji o programu "Unapređenje mehanizama odgovornosti u...

MUP nije blagovremeno pripremio nacrt novog zakona o okupljanju građana

Zaštitnik građana konstatuje propust u radu Ministarstva unutrašnjih poslova zbog koga Republika Srbija počev od 23. oktobra 2015. godine nema zakon koji uređuje slobodu okupljanja građana. Ustavni sud je na sednici održanoj 9. aprila 2015. godine utvrdio da Zakon o okupljanju građana nije u saglasnosti...

Objavljivanje posebnih podataka po finansijskim izveštajima za 2014. godinu

Agencija za privredne registre (APR)  je zaključno sa 23. oktobrom 2015. na internet stranici Agencije objavlila ,664 finansijska izveštaja, a od danas za sve grupe pravnih lica, objavljeni su i posebni podaci uz te izveštaje: -broj zaposlenih -veličina pravnog lica za narednu poslovnu godinu (na osnovu podataka...

Obajvljen Godišnji zbirni izveštaj za 2013. godinu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je  Godišnji zbirni izveštaj o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2013. godini. Vlada Srbije usvojila je Zbirni izveštaj...