Vesti

MUP izašao sa Nacrtom zakona o okupljanju građana

Nakon što je Ustavni sud Republike Srbije utvrdio da Zakon o okupljanju građana nije u saglasnosti sa Ustavom i odložio objavljivanje ove Odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“ za šest meseci od dana njenog donošenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova je izašlo sa Nacrtom zakona o okupljanju građana koji...

Usklađivanje obrazovanja i potrebama tržišta rada

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije Srđan Verbić je 14. oktobra izjavio da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nema Nacionalni okvir kvalifikacija, i najavio da bi zakon i registar kvalifikacija trebalo da budu usvojeni početkom naredne godine. Verbić je na...

Mišel Foster: Zemlje OEBS-a sve više krše ljudska prava

Varšava, Beograd - Mnogo kritičkih reči moglo se čuti na godišnjoj konferenciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) o ljudskim pravima i demokratiji, koja je nedavno završena u Varšavi. Uglavnom su se države međusobno optuživale da ne poštuju ljudska prava, da vrše pritisak na...

Monitoringom osigurati namensko korišćenje budžetskih sredstava

Stručni tim Kancelarije za ljudska i manjinska prava će u narednom periodu sprovesti monitoring odobrenih projekata organizacijama civilnog društva koji se finansiraju iz budžeta Vlade Republike Srbije, sa namerom da osigura adekvatno upravljanje odobrenim sredstvima u cilju postizanja postavljenih ciljeva projekta i procene njihove ispunjenosti,...

Održana javna rasprava za predlog Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama

Danas, 7. oktobra 2015. godine u Maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije održana je prva javna rasprava za predlog Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama. Ključni ciljevi ove strategije su povezivanje pojedinačnih elemenata planiranja, budžetiranja i donošenja odluka o javnim politikama u jedinstven sistem,...

Tekovine petooktobarskih promena moraju se i dalje štititi

Beograd, 5.oktobar, 2015.godine – Povodom obeležavanja 15 godina od velikog građanskog protesta 5. oktobra 2000. godine, Građanske inicijative pozivaju sve nadležne državne organe da preduzmu neophodne mere kojima će se osigurati ostvarivanje osnovnih građanskih sloboda. Kreiranje mehanizama i pravnog okvira zaštite prava na slobodu okupljanja,...

Istraživanje “Ka boljim zakonima”

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA u okviru inicijative Otvoreni parlament u saradnji sa SeConS - Grupom za razvojnu inicijativu, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u Beogradu, sproveo je istraživanje „Ka boljim zakonima - Unapređenje zakonodavne procedure...