Zaštita dece i njihovih prava tokom pandemije virusa COVID-19

Zaštita dece i njihovih prava tokom pandemije virusa COVID-19

Eskpanzija pandemije korona virusa otvorila je brojna pitanja za čije rešavanje država nije bila adekvatno pripremljena, a jedno od njih je i kako se postupa sa decom čiji su roditelji odsutni usled lečenja od zaraze virusom Covid-19.

Da nije reč samo o hipotetičkom problemu svedoči situacija u Vranju kada je troje dece ostalo samo u stanu, nakon što im je otac preminuo a majka prebačena na bolničko leče zbog infekcije korona virusom. Reč je o maloletnoj deci uzrasta od 9, 14 i 16 godina koji imaju rođake koji su spremni da preuzmu staranje o njima, ali to nije bilo moguće jer u tom trenutku još nisu stigli testovi koji bi utvrdili da li je neko od dece zaražen. Dodatni problem stvara činjenica da se oni nalaze u izolaciji i da shodno tome ne smeju da napuštaju stan, kao što nije dozvoljeno ni da ih neko obilazi.

Nakon što je javnost obaveštena o ovo slučaju, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Instrukciju o postupanju ustanova socijalne zaštite u uslovima proglašenog vanrednog stanja izazvanog pandemijom oboljevanja od virusa Covid-19, u zaštiti dece bez roditeljskog staranja. Pomenuta instrukcija propisuje obavezu Centra za socijalni rad da deci obezbedi zdravstveni pregled, primenu adekvatnih epidemioloških mera kao i obavezno testiranje ukoliko ono nije prethodno izvršeno, kao i zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih potreba i nadzora ukoliko se na osnovu izvršene procene zaključi da deca mogu da ostanu u okviru porodičnog stana ili kuće. Takođe se zahteva i obavezna participacija dece u celokupnom toku postupka, kao i pribavljanja njihovog mišljenja i
saglasnosti o preduzimanju mera, u skladu sa odredbama Porodičnog zakona i Zakona o socijalnoj zaštiti.