O platformi

Platforma Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva nastala je kao rezultat potrebe da na jednom mestu bude moguće naći sve novosti, materijale i dokumenta o podsticajnom okruženju za organizacije civilnog društva, odnosno o okviru u kome civilno društvo radi u Srbiji.

Cilj platforme je da omogući svim zainteresovanim pojedincima, udruženjima građana, drugim organizacijama i institucijama uvid u zakonski okvir i prakse podsticajnog okruženja u Srbiji. Platforma je zasnovana na Matrici kao mehanizmu praćenja razvoja civilnog društva, pre svega kao alat za udruženja građana, a onda i za samoprocenu Vlade i donatora.

Matricu za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (CDRaz) razvili su Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) i Evropski centar za neprofitno pravo (ECNL). Matrica sadrži glavne principe i standarde čije je postojanje identifikovano kao krucijalno kako bi se pravno okruženje posmatralo kao okruženje koje pruža podršku i podsticaj radu organizacija civilnog društva. Matrica je organizovana oko tri oblasti, od kojih je svaka dalje podeljena na podoblasti:

(1) Osnovne pravne garancije sloboda;

(2) Okvir za finansijsku izvodljivost i održivost organizacija civilnog društva;

(3) Odnos na relaciji Vlada – organizacije civilnog društva.

 

+ 8 pod-oblasti, 24 standarda i 151 indikator

 

Principi, standardi i indikatori su formulisani uz uzimanje u obzir trenutnog stanja razvoja i diverziteta u državama Zapadnog Balkana i u Turskoj. Oni se oslanjaju na međunarodno garantovane slobode i prava i najbolje regulatorne prakse u Evropskoj uniji i evropskim državama.

 

Cilj Matrice je definisanje optimalne željene situacije za efikasno funkcionisanje i razvoj civilnog društva, dok istovremeno ona ima za cilj postavljanje realističnog okvira koji organi javne vlasti mogu slediti i primenjivati. Imajući u vidu činjenicu da glavni izazovi leže u primeni, indikatori su definisani tako da prate situaciju na nivou pravnog okvira i praktične primene.

 

Matrica nema za cilj prihvatanje svih pitanja u vezi sa podsticajnom okolinom, ona pre ističe ona pitanja koja su stručnjaci obeležili kao najznačajnija za države u kojima rade. Standardi i indikatori su uobličeni iz iskustava organizacija civilnog društva u ovim zemljama u pogledu pravnog okruženja, kao i praksi i izazova u primeni Matrice. Razvoj principa, standarda i indikatora rađen je uz razmatranje međunarodno garantovanih sloboda i prava i najboljih regulatornih praksi na nivou Evropske unije i evropskih zemalja.

Ove oblasti su definisane ključnim principima koji su dalje razrađeni specifičnim standardima. Standardi su dalje objašnjeni putem indikatora, kako bi se lokalne organizacije civilnog društva, donatori ili druge zainteresovane strane podstakle da preispituju i prate pravno okruženje i prakse u njegovoj primeni.

Ukoliko znate za primer iz prakse koji se odnosi na rad udruženja građana u ovim oblastima, kontaktirajte Milicu Antić na milica@gradjanske.org