2. Održivost

2.1. Poreski tretman

Princip: OCD i donatori uživaju povoljan poreski tretman

Standardi/kriterijumi
1. Poreske olakšice se mogu dobiti na razne izvore prihoda OCD-a.
2. Obezbeđuju se podsticajne mere za davanja pojedinaca i korporacija.

2.2. Državna podrška

Princip: Podrška države obezbeđuje se na transparentan način i troši na odgovoran način

Standardi/kriterijumi
1. Javno finansiranje je na raspolaganju za institucionalni razvoj OCD-a, podršku projektima i ko-finansiranje grantova EU i drugih.
2. Javno finansiranje se raspodeljuje na propisani i transparentni način.
3. Postoji jasan sistem odgovornosti, monitoringa i evaluacije javnog finansiranja.
4. Država daje i nefinansijsku podršku.

2.3. Ljudski resursi

Princip: Državne politike i pravno okruženje stimulišu i olakšavaju zapošljavanje, volonterizam i druge angažmane OCD-a.

Standardi/kriterijumi
1. OCD se tretiraju na isti način kao i drugi poslodavci.
2. Postoje podsticajne politike i zakoni o volonterima.
3. Edukativni sistem promoviše građanski angažman.

Zakonodavni okvir

 • Ka efikasnijoj primeni Uredbe o finansiranju OCD

  20.11.2018. Beograd Okrugli sto na temu „Transparentno finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja“ organizovali su 19. novembra 2018. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija gradova i opština u cilju predstavljanja......

 • Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj filantropije

  19.11.2018. Beograd Đorđević, koji je i član Saveta za filantropiju Vlade Srbije, istakao je tom prilikom da je u sklopu reformske politike i evrointegracijskih procesa veoma važno da se razvija i podstiče društveno odgovorna svest i filantropija kod što većeg broja fizičkih i pravnih lica.......

 • Udruženja, zadužbine i fondacije od 1. oktobra nemaju obavezu upotrebe pečata u svom poslovanju

  Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u svom poslovanju. Ovom odredbom stavljene su van snage odredbe Zakona o udruženjima i Zakona......

 • Medijski projekti oslobođeni PDV-a

  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prosledilo je danas svim lokalnim samoupravama u Srbiji obaveštenje ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića da su medijski projekti oslobođeni plaćanja PDV-a, odnosno da se za njih ne izdaju fakture, prenosi Udruženje novinara Srbije (UNS). „Prenos sredstava koji se......

 • Usvojen Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

  Skupština Srbije usvojila je 25. maja 2018. godine Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl.glasnik RSˮ broj 41/18), na predlog Ministarstva privrede Vladi, kojim se predviđa uspostavljanje, sadržina, osnova evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.......

više…

Praksa

 • Dozvole za kretanje u vreme policijskog časa za udruženja pružaoce usluga personalne asistencije i pomoć u kući

  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdalo je saopštenje kojim obaveštava sve zainteresovane da će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kontrolisati i vršiti izdavanje dozvola za kretanje u vreme policijskog časa. Jedinice lokalne samouprave, u saradnji sa drugim organima lokalne samouprave i udruženjima......

 • Koalicija za dobročinstvo predlaže Vladi mere za olakšavanje davanja

  Koalicija za dobročinstvo uputila je Vladi Srbije i Savetu za filantropiju, kojim predsedava premijerka, a čiji je Koalicija član, sedam predloga mera u cilju podsticanja većeg broja donacija i omogućavanja efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijem stanovništvu. Mere su identifikovane na osnovu potreba civilnog društva i drugih......

 • OMOGUĆITI DOZVOLE ZA KRETANJE PREDSTAVNICIMA OCD

  Mere ograničenja kretanja građana u velikoj meri su otežale normalno funcionisanje organizacija civilnog društva koje obavljaju delatnosti od opšteg interesa i koje građanima pružaju određene usluge koje su im od pomoći za prevazilaženje krize prouzrokovane pandemijom korona virusa. Naime, uvođenjem „policijskog časa“ zabranjeno je napuštanje......

 • KAKO UBLAŽITI NEGATIVNE POSLEDICE VANREDNOG STANJA PO EKONOMSKI OPSTANAK MEDIJA?

  Imajući u vidu da pandemija korona virusa ne dovodi samo do negativnih posledica po zdravlje građana već da su sve jasnije i intezivnije ekonomske implikacije u vidu pada privredne aktivnosti i otpuštanja velikog broja radnika, pod posebnim pritiskom su se našli zaposleni u medijskom sektoru.......

 • Tek osnovanim organizacijama milioni na konkursu Ministarstva zdravlja

  17.12.2018. Beograd Tek osnovanim nevladinim organizacijama je ukupno dodeljeno nešto više od milion i po dinara budžetskih sredstava, odnosno trećina ukupnog novca, a kada se saberu i organizacije nastale neposredno pred prošlogodišnji konkurs suma se penje na tri miliona dinara. U godini kada je Ministarstvo......

više…