2.2.4 Nefinansijska podrška

PUN NAZIV STANDARDA: Država daje i nefinansijsku podršku.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Zakon dopušta državnim vlastima da OCD-ima dodeli nefinansijsku podršku, kao što su državna imovina, rentiranje prostora bez finansijske nadoknade (na određeni rok), besplatna obuka, konsultacije i drugi resursi.
2) Nefinansijska podrška se obezbeđuje po jasno propisanim procesima, na osnovu objektivnih kriterijuma, i ne favorizuje nijednu grupu.

 • Zakon o javnoj svojini

  Ovde možete preuzeti tekst Zakona o javnoj svojini kao i tekst Zakon o izmenama zakona o javnoj svojini....

 • Zakon o lokalnim samoupravama i finansiranju lokalnih samouprava

  Ovde možete preuzeti: Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave...

 • Zakon o mladima

  Ovde možete preuzeti tekst Zakona o mladima....

 • Platne usluge u bankama i bez pečata

  Od 1. oktobra 2017. godine udruženja će moći, kao i ostala pravna lica, da realizuju platne usluge bez pečata u svojim poslovnim bankama. Narodna banka Srbije (NBS) je donela Odluku o izmeni i dopuni odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za......

 • Usvojen Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

  Skupština Srbije usvojila je 25. maja 2018. godine Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl.glasnik RSˮ broj 41/18), na predlog Ministarstva privrede Vladi, kojim se predviđa uspostavljanje, sadržina, osnova evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.......

više…

Praksa

INDIKATORI

1) OCD koriste nefinansijsku podršku države.
2) Pri dobijanju državne nefinansijske podrške, OCD se tretiraju na isti način kao i ostali akteri ili imaju čak i veću podršku.
Nema slučajeva da državne vlasti dodeljuju nefinansijsku podršku samo OCD-ima koje ne kritikuju njen rad; ili slučajeva u kojima se podrška uskraćuje onim OCD-ima koje kritikuju rad državnih vlasti; ili se vrši diskriminacija na osnovu lojalnosti, političke pripadnosti ili drugih nezakonitih uslova.

više…