2.1.1 Poreske olaksice

PUN NAZIV STANDARDA:  Poreske olakšice se mogu dobiti na razne izvore prihoda OCD-a.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Zakon obezbeđuje tretman neplaćanja poreza na sve grantove i donacije koji podržavaju neprofitne aktivnosti OCD-a.
2) Zakon obezbeđuje poreske olakšice za ekonomske aktivnosti OCD-a.
3) Zakon obezbeđuje poreske olakšice za pasivne investicije OCD-a.
4) Zakon dopušta osnivanje i obezbeđuje poreske olakšice za zadužbine.

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Nema direktnih ili indirektnih (prikrivenih) poreza na prijavljene grantove.
2) Poreske olakšice za ekonomske aktivnosti OCD-a su delotvorne i podržavaju rad OCD-a.
3) OCD koriste pasivne investicije i za to ne snose nikakve sankcije.
4) Zadužbine se osnivaju bez velikih proceduralnih poteškoća i rade slobodno, bez administrativnog opterećenja ili velikih finansijskih troškova.

  • Oslobađanje od PDV-a za učesnike programa Evropa za građane i građanke

    Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, kao nacionalna kontakt tačka za EU program „Evropa za građane i građanke“ sa zadovoljstvom obaveštava sve učesnike ovog programa da je na osnovu mišljenja dobijenog od strane Ministarstva finansija, Sektora za fiskalni sistem od 10. jula 2017. godine, moguće oslobođenje......

  • Koalicija za dobročinstvo predlaže Vladi mere za olakšavanje davanja

    Koalicija za dobročinstvo uputila je Vladi Srbije i Savetu za filantropiju, kojim predsedava premijerka, a čiji je Koalicija član, sedam predloga mera u cilju podsticanja većeg broja donacija i omogućavanja efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijem stanovništvu. Mere su identifikovane na osnovu potreba civilnog društva i drugih......

više…