1.2.1 Sloboda okupljanja

PUN NAZIV STANDARDA:  Predstavnici OCD-a, pojedinačno ili preko svojih organizacija, imaju pravo na slobodu mirnog okupljanja.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Zakonski okvir se zasniva na međunarodnim standardima i obezbeđuje pravo na slobodu okupljanja svima i bez ikakve diskriminacije.
2) Zakon priznaje i ne ograničava spontana, istovremena okupljanja i kontraokupljanja.
3) Ostvarivanje tog prava ne podleže prethodnom dobijanju dozvole od vlasti, već je najčešće potrebna prethodna najava, što nije teška procedura.
4) Organizatori se mogu žaliti na sve restrikcije prava koje je zasnovano na zakonu i propisano od strane regulatornog tela.

 • Zakon o okupljanju građana

  Pravo na slobodu okupljanja je jedno od osnovnih ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava, ovo pravo postavio je kao povezano i komplementarno sa pravom na slobodu udruživanja. Tekst Zakona o okupljanju građana Republike Srbije možete preuzeti ovde: Zakon o okupljanju građana...

 • Ustavni sud utvrdio da Zakon o okupljanju građana nije u skladu sa Ustavom

  Na 9. sednici Ustavnog suda Republike Srbije, koja je održana 9. aprila 2015 godine, Ustavni sud je utvrdio da Zakon o okupljanju građana („Službeni glasnik RS“, br. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, „Službeni list SRJ“, broj 21/01 i „Službeni glasnik RS“, br. 29/01 i 101/05), nije......

 • Mišljenje Zaštitnika građana na Predlog zakona o javnom okupljanju

  18. januar 2016. Do ograničenja slobode okupljanja može doći samo ako je to neophodno radi zaštite neke od Ustavom propisanih vrednosti, a koje je predlagač konkretizovao, stoji između ostalog u Mišljenju Zaštitnika građana na Predlog zakona o javnom okupljanju. Prostorna i vremenska ograničenja slobode okupljanja u......

 • Sloboda okupljanja u doba pandemije korona virusa

  U posmatranom periodu nije bilo zabeleženih slučajeva kršenja ove slobode, a jedini razlog za to je zabrana javnih okupljanja zbog pandemije virusa Covid-19. Prvobitno su zabranjena sva okupljanja koja broje više od 100 ljudi, da bi nakon nekoliko dana ta mera proširena i na okupljanja......

Praksa

INDIKATORI

1) Ne postoje slučajevi zadiranja u pravo na slobodu okupljanja i svaka grupa ljudi može da se okupi na željenom mestu i u željeno vreme, u skladu sa zakonskim odredbama.
2) Restrikcije se pravdaju objašnjenjem razloga za svaku restrikciju, što se odmah dostavlja organizatoru u pismenom vidu, da bi se garantovala mogućnost žalbe.
3) Istovremena, spontana okupljanja i kontraokupljanja mogu se održati, a država im olakšava da ostvaruju svoje pravo i štiti te grupe od lica čiji je cilj da spreče ili prekinu takvo okupljanje.
4) Postoje slučajevi slobode okupljanja koje su organizovale OCD (pojedinačno ili preko svojih organizacija) bez prethodnog dobijanja dozvole; kad se zahteva obaveštavanje nadležnih organa, ono se podnosi u kratkom vremenskom roku i ne ograničava mogućnost da se okupljanje organizuje.
5) Organi za primenu zakona nisu koristili preteranu silu, uključujući preventivno pritvaranje organizatora i učesnika.
6) Mediji treba da imaju što je veći mogući pristup okupljanju

 • Zabranjena tribina sa Zaštitnikom građana

  Tribina “Zaštitnik građana između pravne države i državne bezbednosti”, u organizaciji Studenata za slobodu, nije održana krajem februara zbog zabrane dekana Pravnog fakulteta Sima Avramovića. O slučaju zabrane pisao je Blic u vestima koje se mogu videti ovde....

 • Kontinuirano kršenje prava na okupljanje

  Organizacije civilnog društva osudile su privođenje aktivista inicijative “Ne da(vi)mo Beograd”, jednog prolaznika i novinarke Bete u četvrtak 21.marta i ocenile da ta privođenja duboko zadiru u slobodu okupljanja i izražavanja koje su garantovane Ustavom. Ovaj incident samo se nadovezuje na odluku Grada Zaječara za......

 • Ko sme da se okuplja ispred Skupštine tokom sednice

  Selektivnost u primeni zakonskog okvira kojim se uređuje pravo na slobodu okupljanja u Srbiji, jedan je od glavnih nalaza 2. nacionalnog izveštaja o podsticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u Srbiji (LINKOVATI). Najnovija okupljanja građana na platou ispred Narodne skupštine Republike Srbije upravo to i......

 • Sprečeno održavanje tribine pokreta “Dosta je bilo” u Futogu

  Grupa od desetak ljudi sprečila je 20. marta 2015 godine, održavanje tribine Pokreta “Dosta je bilo”  u Futogu pored Novog Sada, tako što su vikali, dobacivali i vređali predsednika tog Pokreta Sašu Radulovića. Prema informacijama koje je preneo dnevni list Blic, predstavnici Pokreta “Dosta je bilo”......

 • Zakon o okupljanju građana neustavan

  Na sednici Ustavnog suda, održanoj 9.aprila 2015. godine doneta je odluka o neustavnosti Zakona o okupljanju građana, ali je objavljivanje obrazloženja odloženo za šest meseci. утврдио да Закон о окупљању грађана („Службени гласник РС“, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, „Службени лист СРЈ“, број 21/01......