1.1.2 Slobodno finansiranje

PUN NAZIV STANDARDA:  OCD rade slobodno, bez neovlaštenog mešanja države u njihovo interno upravljanje i aktivnosti.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Pravni okvir obezbeđuje garancije protiv mešanja države u interne stvari udruženja, fondacija i drugih vrsta neprofitnih subjekata.
2) Država obezbeđuje zaštitu od mešanja od strane trećih lica.
3) Pravila finansijskog izveštavanja (uključujući i pravila o pranju novca) i računovodstva uzimaju u obzir specifičnu prirodu OCD-a i u srazmeri su sa veličinom organizacije, kao i vrstom/obimom njenih aktivnosti.
4) Sankcionisanje povreda zakonskih zahteva treba da se zasniva na primenjivom zakonodavstvu te da sledi principe proporcionalnosti.
5) Restrikcije i pravila koja se odnose na raspuštanje i prestanak rada zadovoljavaju standarde međunarodnog prava i zasnivaju se na objektivnim kriterijumima, koji ograničavaju arbitrarno donošenje odluka.

 • IPA II – Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma

  Instrument pretpristupne pomoći – IPA, je evropski namenjen pružanju pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU kako bi usvojile potrebne standarde. Cilj programa je pomoć javnim telima, nevladinom i privatnom sektoru da prilagodi zakonodavni okvir pravnim tekovinama EU, kao i da pripremi državu za korišćenje......

Praksa

INDIKATORI

1) Nema slučajeva mešanja države u interne stvari udruženja, fondacija i drugih vrsta neprofitnih subjekata.
2) U praksi nema invazivnog nadzora kojim se nameću opterećujući zahtevi u vezi sa izveštavanjem.
Sankcije se primenjuju u retkim/krajnjim slučajevima, one su srazmerne i podležu sudskoj proveri.

 • Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki

  Imajući u vidu da je zaštita prava u postupku javne nabavke izuzetno važan segment sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, otpočeo je projekat podržan i finansiran od strane Evropske unije, sa ciljem jačanja kapaciteta Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, upoznavanja sa......

 • SNS: Izložba “Necenzurisane laži” kao dokaz da nema cenzure

  Beograd 18.jul 2016.godine- U beogradskoj galeriji Progres večeras je otvorena izložba “Necenzurisane laži”, koju je priredila pres služba Srpske napredne stranke, a na kojoj su prikazani negativni medijski sadržaji objavljeni u prethodne dve godine o aktuelnoj vlasti, a na osnovu kojih, kako navode, građani mogu da......

 • Monitoring stanja sloboda u Srbiji koje je uradio CIVICUS

  S obzirom na zabrinjavajuću situaciju u pogledu medijskih sloboda, srpski mediji i OCD-i su zatamnuli svoje veb stranice ili su izašli iz protesta 28. septembra 2017. godine kako bi ukazali na urušavanje slobode medija. Podstičući pod heštagom #StopMedijskomMraku, #ZaSloboduMedija i #StojimUzVranjske, grupe su podstaknute da......